Списък на всички открити обучения
(минали и предстоящи)

Информация за закрити (вътрешнофирмени) обучения можете да откриете на този линк.

Ефективна комуникация и управление на конфликти
 • 08.06.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Росарио“ 1, Парк хотел "Витоша", София
Ефективна комуникация „ръководител – служител“. Модул 1
 • 07.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Бизнес растеж – как да го постигнем
 • 19.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • Интерпред, бул. „Драган Цанков“ 36, София
Реинженеринг на бизнес процеси
 • 26.09.2023
 • 09:15 до 17:45
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Приоритизиране и делегиране. Модул 4
 • 28.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Ефективен мениджър – тайните на по-високите резултати
 • 10.10.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Търсите обучители с 20-годишен опит в практиката?

Знаещи и можещи тренери, които практикуват това, което споделят с нас…