Предстоящи семинари на Академия за Лидери ООД

Комуникационни умения „ръководител – служител“. Модул 1
 • януари 10, 2018
 • 9:00 to 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Мотивиране на екипа. Управление на конфликти: 8-стъпков модел. Модул 3
 • февруари 21, 2018
 • 9:00 to 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Приоритизиране и делегиране. Модул 4
 • март 14, 2018
 • 9:00 to 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Управление на екип и управление на отдел / дирекция. Модул 7
 • май 16, 2018
 • 9:00 to 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Лидерство и лидерски стилове за бизнес ръководители. Модул 8
 • юни 6, 2018
 • 9:00 to 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София

Търсите обучители с 20-годишен опит в практиката?

Знаещи и можещи тренери, които практикуват това, което споделят с нас…