Консултантските услуги в областта на мениджмънта

Фрагменти от българския пейзаж.

Теми в интервюто

 • кои индустрии най-често потребяват консултантски услуги в областта на мениджмънта
 • разлики в управлението на малки и големи фирми
 • специфики на предприемаческия стил на управление
 • кой е най-големият мениджърски проблем
 • какво се случва с компанията, когато управителят не делегира
 • кога се търсят консултантски услуги
 • как се работи с неосъзнати клиенти, можем ли на петокласник да даваме задачи за десети клас
 • проекта Академия за лидери – 9 дневна програма за разгръщане потенциала на мениджърския състав

Кои индустрии най-често използват консултантски услуги в областта на мениджмънта

 • 32% от сектор индустрия
 • 24% банки и застрахователи
 • 14% публичен сектор

Тези три индустрии генерират общо 70% от клиентите на компаниите за консултантски услуги в областта на мениджмънта (данните са от проучване на пазара на консултантски услуги в Европейския съюз).

Разлики в управлението на малки и големи фирми

Главната разлика е в прилагания управленски стил и инструменти.  Малките фирми обикновено се управляват от собственика, който е концентрирал цялта власт в свои ръце.  Когато е успешен, този ръководител се явява двигателят на успеха на фирмата.  Но денонощието има само 24 часа, а седмицата – само 7 дни и идва ден, когато мащабът на порасналата компания не позволява на управителя да обгрижва ефективно своите служители.  Съществено се понижава качеството на комуникацията между ръководителя и служителите. Като краен резултат, управителят физически няма възможност да разгърне потенциала на работниците и фирмата изпада в състояние на застой. Някогашният двигател на успеха се превръща в спирачка за бъдещия растеж на компанията.  Необходимо е да се смени управленския стил от предпримачески към професионален.

Кога се търсят консултантски услуги

Когато фирмите забележат, че техни преки конкуренти ги застигат или изпреварват, т.е. тези конкуренти се развиват с по-бързи темпове от тях.  Или когато резултатите на компанията се задържат на приблизително едно и също равнище 3-5 последователни години.