Мъдростта е опит, знанието е само думи. Мъдростта е практична, знанието е непрактично. Мъдростта е земна, знанието е абстрактно (Ошо, 1995)[1].

В бизнеса е важно да разграничаваме мъдростта (опитността) от знанието.  Мнозина прочитат 5-10 книги по дадена тема и придобиват знание.  Но, когато не е подплатено с опит (мъдрост), това знание е малко приложимо в реалния бизнес.  Неслучайно имаме изисквания към членовете на екипа да имат 20-годишен опит в практиката преди да станат бизнес консултанти. Обикновено, когато търсим външно съдействие по даден бизнес казус, знанието не ни е достатъчно – искаме и опитност (мъдрост).

За илюстрация на разликата между мъдрост и знание, в бизнес аспект, ще разгледаме следната логическа задача:

 

Как да разделим 17 на 2, на 3 и на 9? (логическа задача за евристично мислене)

В недалечна арабска страна умрял бизнесмен, който оставил в наследство на тримата си синове златни монети и 17 камили.  В завещанието било записано, че първият син трябва да получи половината, вторият – една трета, а третият – една девета, според времето, което са работили за семейния бизнес.

Синовете се объркали – какво да правят?  Седемнадесет камили: половината да отидат при първия син – значи ли това, че трябва да разрежат една камила на две?  Но и това не би решило нещата, защото една трета трябвало да получи вторият (17:3).  А пък, третият следвало да получи една девета (17:9).  Ако се изпълни дословно завещанието на бащата се налагало да  убият повечето камили.

Синовете се обърнали за съвет към най-знаещия, най-учения човек в града: моллата, професор по математика.  Той мислил усилено, опитвал се всякак, но не могъл да намери решение. Накрая им казал: „Цялата работа ми се вижда глупава.  Единственото решение е да разчлените камилите, за да спазите бащината воля.“

Синовете не искали да режат камилите.  Какво да правят тогава?  Някой им подсказал да отидат при камилар, човек с дългогодишен опит в занаята. Така тримата братя отишли при търговеца на камили, който бил неук човек, но мъдър в следствие на своя опит, и му разказали за проблема си.

Старецът се засмял: „Не се тревожете!  Решението е много просто.“ (решението на логическата задача е изложено в последния параграф от настоящата статия).

 

Тук е моментът да вземете лист и средство за писане и да потърсите решение.  Или просто да затворите очи, да активирате всички необходими ви ресурси и да откриете решението на опитния (мъдрия).

Едно възможно решение е посочено в следващия параграф.

Старият камилар дал назаем една от своите камили – така камилите станали 18.  После ги разделили. Половината – девет – дали на първия син.  Една трета – шест –  дали на втория. Една девета – две  – на третия. 9+6+2 = 17.  Една камила останала и старецът си я взел обратно.  И тримата братя останали доволни и изпълнили завета на баща си без да режат камилите.

Там където не помага знанието на учения, помага мъдростта на опитния!

Е, как мислите сега?  Съществува ли в бизнеса мъдрост без знание?

 

[1] Бхагван Шри Раджниш – Ошо (1995), Следвай ме, ИК „Гуторанов и син“, стр.87.2 коментара

  • На едно и също мнение сме! Често се бърка, когато някой много чете и се смята за мъдър, а реално няма природна даденост, например?
    Поздравления!

    • В. Цветанов, Ph.D

      Поздравленията отиват за Ошо, прозрението е негово – ние само се съгласяваме с него :). Благодаря!

Вашият коментар