Предстоящи обучения на Академия за Лидери ООД

Реинженеринг на бизнес процеси
 • 26.09.2023
 • 09:15 до 17:45
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Приоритизиране и делегиране. Модул 4
 • 28.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Ефективен мениджър – тайните на по-високите резултати
 • 10.10.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Телефонни продажби и ефективни телефонни комуникации
 • 17.10.2023
 • 09:15 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
Управление на екип и управление на отдел / дирекция. Модул 7
 • 19.10.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София