11 принципа за успех в бизнеса

Успехът в бизнеса не е нито гарантиран, нито вечен.  Успешните предприемачи – бизнесмени, които за собствена сметка и риск стартират нова бизнес инициатива с цел печалба – съблюдават някои общи принципи в тяхната дейност.  Дали следването на тези принципи гарантира постигането на успех в бизнеса? – Да разгледаме първо 11-те принципа, после ще коментираме.

 

Принцип 1: не се страхувам да призная, че не знам

В наши дни не е възможно да знам всичко. Успешният бизнесмен не се страхува да споделя, когато не знае нещо и активно търси съвети.  В сферата на бизнес комуникациите, искането на съвет е форма на искрено уважение към личността на събеседника, която отваря много врати (в бизнес и личен план).

 

Правило 2: колкото и приятели да имам в бизнеса, те никога не са твърде много

Най-ценната бизнес подкрепа е приятел, който искрено се радва на моите успехи.  Когато имат избор, предприемачите правят бизнес с хора, на които имат доверие, уважават и харесват.

 

Принцип 3: не подценявам значението на парите

Няма нищо неморално в желанието да заработя пари, стига да не навредя никому.  Парите са средство за задоволяване на материалните потребности на повечето хора на планетата. Парите са един от начините за измерване на постигнат успех в бизнеса.

 

Принцип 4: не надценявам значението на парите

Притежанието на много пари съвсем не е единственото средство за оценка на успеха на предприемача. Парите не са целта на човешкия живот и с пари не могат да се купят здраве, време, щастие… Огромно значение за успеха имат признанието на околните, солидното разрастване на бизнеса, осъзнаването от обществото как от нищо е създадено нещо (категорията успех има различно значение за различните бизнесмени, поради което не бихме могли да бъдем по-конкретни).

 

Принцип 5: пристъпвам към сделка без предубеждения

Всяка сделка си има своя особеност, затова е необходимо да се науча да се адаптирам. Независимо дали ще постигна максимума или минимума от бизнес сделката, при всички случаи ще е повече отколкото, ако няма такава (предварително дефинирам минимума, при който сделката има смисъл за мен).

 

Принцип 6: изпълнявам всички свои обещания

Неизпълнението и на най-малкото обещание угнетява бизнес партньора, включително закъснение за среща. Извинението не премахва впечатлението, че не държа на думата си. Неизпълнението на обещания руши доверието. Обратно, изключително положително въздействие оказва предприемач, при който има пълно съответствие между думи и дела.

 

Принцип 7: качеството преди цената

Колкото и малка да е сделката, пристъпвам към нейната реализация като към най-важната – в конкретния момент, тя е най-важна! Качеството се измерва с броя доволни клиенти. Изправен пред дилемата повишаване на качеството при задържане на настоящата цена срещу поддържане на нивото на качество при намаляване на цената, винаги избирам повишаване на качеството.

 

Принцип 8: приходите преди разходите

Трите най-важни управленски функции, по време и след създаването на приемлив за потенциалните клиенти продукт (услуга) са продажби, продажби, продажби.

 

Принцип 9: вежливост за успех в бизнеса

Вежливостта, изразяваща се в загриженост за чувствата на хората винаги се отплаща. Когато предприемачът е вежлив неволно:
(1) става по-отзивчив към въпросите на бизнес партньора,
(2) развива усет за правилния момент на своите действия и
(3) умения за излизане с чест от щекотливи ситуации

 

Принцип 10: не си приписвам всички заслуги

Успешният предприемач дели заслугите със своите сподвижници. Ако някой тръби по медиите, че е най-способният, най-умният, то най-вероятно това съвсем не е така.

 

Принцип 11: говоря по-малко

Когато мълча не мога да направя груба грешка или да се изложа. Предприемач, зает със своето красноречие, притъпява работата на двата най-важни органа на слушането: ушите и очите. Успешният бизнес е преди всичко слушане на пазарните субекти.

 

Да се върнем на поставения в началото въпрос: „ Дали следването на тези принципи гарантира постигането на успех в бизнеса?“

Разбира се, че не. Но, имайте предвид, че каквито и препятствия да срещнете по пътя на Вашата бизнес кариера, осмислянето и внедряването на тези 11 правила за бизнес успех в ежедневната Ви практика със сигурност ще Ви осигури определени преимущества.Вашият коментар