Как можем да Ви бъдем полезни в Академия за лидери™?

Ускоряваме растежа на бизнеса Ви чрез:

 • добавяне на стойност
 • дефиниране на нови бизнес възможности
 • развитие на мениджърския Ви състав
 • увеличаване на продажбите
 • подобряване на процеси
 • внедряване на автоматизации в текущите дейности
 • интегриране на ефикасни софтуерни приложения
 • ЕРП системи
 • създаване на софтуер по поръчка
 • данъчна защита
 • счетоводни и ТРЗ услуги
 • мениджъри под наем за срок от 3 до 12 месеца (интерим)…

Вярваме, че Клиентите, ползващи консултантски услуги се стремят да бъдат по-добри и по-успешни в бизнеса.  Убедени сме, че:

Практиката без теория е куца, теорията без практика – сляпа!

По тази причина нашите бизнес консултанти са практици, с минимум 20-годишен опит в областта на своята експертиза, които надграждат кривата на личния си опит със задълбочени теоретични познания и научни изследвания в областта на мениджмънта, маркетинга и продажбите.

Можем още дълго да Ви говорим за нас, но не е ли по-добре да се свържете с нас и да добиете собствена представа?

Нашият успех не може да бъде по-голям от величината на постигнатите за Клиента резултати. А ние се стремим да бъдем много успешни :).

Добрият бизнес консултант първо е зрял индивид, преминал през трите измерения на жизнените етапи „зависимост“ и „независимост“: физиологическо, психологическо и ментално, достигнал до етапа „взаимозависимост“. Той трябва не просто да знае, а да чувства, че неговият успех и успехът на Клиента са едно и също нещо.

На второ място, добрият бизнес консултант е експерт в своята област, има значителен практически опит (15-20-годишен), белязан с поредица от успехи.

На трето място, той трябва да е знаещ. Знанието в света на мениджмънта и маркетинга е синтезиран опит на добрите практики по света. За съжаление този синтез закъснява с десетина и повече години от първото внедряване. Допълнително изискване към знанието на бизнес консултанта е то да бъде систематизирано.

С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Свържете се с най-близкия наш офис или изпратете Вашия въпрос по имейл.

Семинарът наистина беше интересен и полезен – благодаря! Определено ми подсказа някои идеи. Разбира се, ще препоръчам семинара на колеги, които се интересуват.
Поздрави и успех,
1.11.2017

маркетинг, бизнес консултации, бизнес консултанти, академия за бизнес лидери, мениджмънт
Диана Боянова

Търговска марка

Академия за лидери™ е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД.

Търсите бизнес консултанти - практици с над 20-годишен опит?

Бизнес консултанти, които създават и внедряват неочаквано ефективни решения …