Нашият подход

В Академия за Лидери вярваме, че в XXI век е необходимо бизнес консултантите не само да указват посоката към желания успех, но и да извървяват пътя на внедряване на одобрените от Клиента нововъведения (иновации), рамо до рамо с него, защото добрите идеи имат стойност единствено след като бъдат реализирани.

Както на детето са потребни 15-тина години, за да порасне, така и за изграждането на истински професионалист е потребно много време и опит в съответната индустрия. Нашите бизнес консултанти имат над 20-годишна практика в областта на своята експертиза преди да си позволят да съветват другите. Ние си взаимодействаме с Вас за разгръщане пълния потенциал на Вашия бизнес и изграждане на устойчив растеж.

Правилният подход е необходимост за постигане на високи резултати. Нашите бизнес консултанти прилагат външно знание и утвърдени добри практики към Вашия начин за правене на бизнес. Знаем от личен опит, че за максимизиране потенциала за успех на компанията е необходимо да преобразуваме нашата експертиза в приложима за Вашия бизнес форма. Този опит ни помага да изграждаме ползотворни отношения с нашите Клиенти, които продължават години след приключването на проекта.

 

Прилагаме проста формула, постигаща очаквано високи резултати за Клиентите ни:

20-годишна експертиза + познания и умения на Клиента + научни изследвания = по-добри бизнес решения.

Академия за Лидери™  е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД.

Фирмени обучения

В областите: развитие на мениджърския екип, асесмънт център, продажби, комуникационни умения, емоционална интелигентност, маркетинг, търговско право, превоз и съхранение на опасни товари. Водещите – с над 20-годишна експертиза.

Бизнес консултации за сектор Услуги

Дефинираме обхвата на Вашите услуги, увеличаваме добавената стойност и управляваме маркетинг микса, умножавайки ефектите за клиентите Ви.

Консултации за сектор Потребителски стоки

Относно създаване, дистрибутиране и продажба на продукти за крайно потребление, удовлетворяващи и двете страни: продавачи и купувачи.

Бизнес консултации за Публичния сектор

Развиваме мениджърския потенциал и подобряваме ефективността на публичните компании, измерена през призмата на частния бизнес и гражданите.

Бизнес консултации за сектор Транспорт и логистика

Въоръжени с многогодишен практически опит в български и мултинационални компании в сектора и основани на статистически данни прогнози, създаваме условия да надскочите конкуренцията.

Данъчни консултации и счетоводни услуги

От стартирането на фирмата до изнесени услуги за мултинационални Клиенти, например пейрол, цялостно счетоводно обслужване, управление на трудовите взаимоотношения и деловодство, данъчна защита и други.

С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Търсите бизнес консултанти с 20-годишна експертиза в тяхната област?

Бизнес консултанти, които предлагат и внедряват доказано ефективни решения …