Обществени поръчки за изпълнители

Обществени поръчки, академия за лидери оод
 • 08.04.2024
 • 09:15 до 17:30
 • ул. „Стара планина“ 6, х-л "Бест Уестърн", София
 • 0 888 013 888

описание на семинара

Семинарът е предназначен за настоящи и бъдещи изпълнители на обществени поръчки и има силна практическа насоченост.  Разглеждат се множество примери от практиката на лектора – адв. Цанев, решават се казуси и се провеждат практически упражнения.

Участниците в семинара ще придобият: (1) по-доброто познаване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, (2) минимизиране на рисковете при участие в процедурите и (3) повече умения и техники за печелене и успешно изпълнение на договорите за обществени поръчки.

След завършването на семинара курсистите ще са в състояние да:

 • познават и разбират различните видове процедури за възлагане на обществени поръчки
 • владеят правилните начини за подготовка и подаване на заявленията за участие и офертите
 • избягват често допусканите грешки при подготовката на офертите
 • използват възможностите за промяна на условията по процедурата и получаване на допълнителна информация
 • познават основанията за отстраняване от участие в процедурите
 • елиминират риска от отстраняване от процедурите
 • искат изменения на сключените договори за обществени поръчки
 • обжалват ефективно процедурите за възлагане на обществени поръчки

В курса се разглеждат множество казуси от практиката на водещия, отделено е време за дискусии и отговаряне на въпроси, поставени от участниците.

съдържание на семинара

9:00 — 9:20 Регистрация
9:20 — 11:00 Тема 1: Видове процедури за възлагане на обществени поръчки и правила за провеждането им
 • видове процедури за възлагане на обществени поръчки по новия ЗОП
 • етапи при провеждане на процедурите
 • законови възможности за участниците:
  – искане на разяснения по условията на процедурата
  – искане на изменение на условията
 • правила за участие в процедури за обществени поръчки на ниска стойност
 • въпроси и дискусии по тема 1
11:00 — 11:20 Почивка
чай, кафе, минерална вода, сладки, соленки
11:20 — 12:30 Тема 2: Изисквания към кандидатите и участниците в обществени поръчки
 • лично състояние на кандидатите и участниците:
  – основания за задължително отстраняване от процедурата
  – основания за незадължително отстраняване
 • критерии за подбор:
  – правоспособност за упражняване на професионална дейност
  – професионални и технически способности
  – икономическо и финансово състояние
  – използване капацитета на трети лица
  – подизпълнители
 • деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор – единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
 • попълване на ЕЕДОП
 • дискусии и въпроси по тема 2
12:30 — 13:30 Обяд
тристепенно меню в класния ресторант на хотела
13:30 — 15:30 Тема 3: Подготовка и представяне на офертите и заявленията за участие
 • съдържание на заявленията за участие и офертите
 • ред за подаване на заявленията за участие и офертите
 • често допускани грешки при подготовка на заявленията за участие и офертите
 • правила за (1) работа на комисията, (2) разглеждане и (3) оценка на офертите
 • необичайно благоприятни оферти
 • разглеждане на примери
 • въпроси и дискусии по тема 3
15:30 — 15:50 почивка
чай, кафе, минерална вода, сладки, соленки
15:15 — 16:30 Тема 4: Сключване на договор за обществена поръчка
 • правила при сключване на договори за обществени поръчки
 • гаранции за изпълнение
 • възможности за изменение на сключените договори
 • разглеждане на казуси
 • въпроси и дискусии по тема 4
16:30 — 17:15 Тема 5: Обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки
 • актове подлежащи на обжалване
 • срокове за обжалване
 • временна мярка
 • образуване и разглеждане на производството пред Комисията за защита на
  конкуренцията
 • решения на КЗК и обжалване пред ВАС
 • разглеждане на практика
 • дискусии и въпроси по тема 5
17:15 — 17:30 закриване и връчване на сертификатите

тренер

павел цанев адвокат
Павел Цанев
правни услуги и защита

цена

115 евро
включва: печатни материали, сертификат, тристепенен обяд, 2 кафе паузи

10 евро отстъпка
при повече участници от едно предприятие

участници в семинарите

СПОДЕЛИ
2024-4-817:302024-4-817:30Europe/Sofia Обществени поръчки за изпълнители ул. „Стара планина“ 6, х-л "Бест Уестърн", София
запиши събитието в календара си
минало събитие
4
Приоритизиране и делегиране. Модул 4
 • 10.07.2024
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Росарио“ 1, София
Преговори: психология, тактики, стратегии и модел
 • 10.10.2024
 • 09:00 до 18:00
 • Парк хотел "Витоша", ул. „Росарио” 1, София

Позвънете или се свържете с нас през контактната форма.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118