Бизнес речник на Академия за Лидери   по
мениджмънт, лидерство, маркетинг, продажби…