Иновация празна опаковка

Празната опаковка – производствени неволи

Голяма японска компания за козметични продукти получила жалба относно Клиент, закупил празна опаковка от сапун, която била запечатана с безцветно фирмено фолио.  Фирмата установила, че проблемът възниква на поточната линия.  По неустановими причини, много рядко, машината пропуска да постави сапун и празната опаковка бива транспортирана чрез транспортна лента до следваща машина, която я фолира.  Ръководството преценило, че проблемът възниква достатъчно рядко, за да не се налага да поръчват нов тип машина с цена 12 млн долара и възложило на инженерния отдел да реши проблема.

Решението на голямата компания:

Инженерният отдел конструирал рентгенова машина, с монитори с висока резолюция, обслужвана от двама души – за всяка работна смяна по един. Задачата им била да наблюдават всички опаковки сапун, преминаващи през поточната линия и да контролират дали са празни…  Похарчили огромна сума пари, за да решат проблема, но осигурили 100% гаранция, че повече няма да има празни опаковки в търговската мрежа. Инженерите отчели успешна иновация и съгласно фирмената политика получили парични премии.

Задача към Вас

Ако Вие работите в малка фирма и не можете да си позволите да конструирате рентгенова машина, какво ще направите?

Каква друга иновация бихте въвели, за да решите проблема?

Помислете две минути преди да прочетете решението на малка японска фирма, посочено в следващия параграф.

Още не са изминали двете минути – не бързайте :).

 

Решението на малката фирма:

Когато малка японска фирма, се сблъскала със същия проблем, тя нямала финансовите ресурси да конструира сложни уреди с рентгенови лъчи… Но, неволята учи и по принуда проявила творчество и иновативност. Ръководството споделило проблема с всички участници в производството и продажбата на въпросните сапуни.

Малката фирма закупила електрически вентилатор, насочила го към поточната линия и след еднодневни проби и монтиране на насочваща въздушната струя пластмасова фуния решила производствения проблем. Сега вентилаторът издухвал празните кутии, а пълните били достатъчно тежки, за да не “отлитат” от поточната линия. С цел да не създават допълнителна работа за хигиенистите, почистващи помещението, поставили обикновена мрежа, улавяща издухваните празни опаковки (по 2-3 броя седмично).

Бизнес поуки:

  • Винаги включваме в решението участниците по веригата на проблемния процес!
  • Избягваме усложненията! Създаваме възможно най-елементарния механизъм или процес, който да решава казуса „днес и сега”!
  • Икономисваме ресурсите си!


Вашият коментар