6 ключови качества на успешните бизнес лидери

Успешните бизнес лидери

Бизнес лидерите на планетата са стотици хиляди. Качествата на никои двама сред тях не са еднакви. Много проучвания и опити да се дефинират ключовите качествата на успешните бизнес лидери са осъществени… И въпреки, че не може да има универсални качества за разнородни бизнес култури и ситуации, шест лидерски качества се открояват:

 • Страст:

  Страстните бизнес лидери посвещават всичките си усилия и умения на каузата, в която вярват.  Ръководителите със страст постигат по-високи резултати.  Поискай да изготвят анализ на тяхната дивизия и ще получиш не само искания доклад, но и добре мотивирани предложения за подобрения и иновации.  Такива лидери горят в това, което правят, създават и увличат последователи. Страстта отличава 15-те процента топ ръководители от 75-те процента в златната среда.

 • Вътрешна енергия (жизненост):

  Да бъдеш добър лидер е по-самотно развлечениe, отколкото да бъдеш член на добър екип.  Положителната енергия е жизненоважна за всеки ръководител. Тази енергия му позволява да работи като луд, да започва рано сутрин, да приключва късно вечер, да не се чувства на уморен по време на работния процес…  Той презарежда батериите си от ежедневните дейности, от вършенето на правилните неща, от превръщането на своите идеи в реалност. Хора с такава силна вътрешна енергия казват “… ще намерим начин, ще се справим …” и наистина нещата да се случват, сякаш по тяхна воля.

 • Ефективност:

  Резултатите са причината за появяването и съществуването на всяка организация или фондация.  Нито собствениците, нито висшестоящите, нито колегите, нито подчинените могат да бъдат доволни от страстен, решителен, етичен,  енергичен и харизматичен лидер, който не постига поне средните пазарни резултати.  Защото не е в ничия полза да има брилянтна идея, перфектен бизнес план, отличен екип и слаби резултати.
  Както писателят, Николай Хайтов, отбелязва в разказа “Мъжки времена”: “… едно е да искаш, друго – да можеш, но трето и четвърто е да го направиш …”. Изпълнението, осъществяването на идеите, ефективността е още една изключително важна черта на големия лидер.

 • Харизма:

  Под харизма, имаме предвид способността на бизнес лидера да вдъхновява екипа си, да мотивира последователите си да приемат по-големи предизвикателства и да ги надскачат.  Вдъхновяването е комплексен процес, който включва личен пример, правилно общуване, поддържане на високи морални ценности, поставяне на предизвикателни, същевременно реалистични цели, професионализъм  и др.

 • Бизнес морал:

  Успешният бизнес лидер следва да притежава високи морални устои, защото ценностната му система ще направлява него и неговия екип  в критичните ситуации, при определяне насоките за бъдещето развитие, както и при всички интуитивни решения.  Високият бизнес морал  дава на членовете на екипа допълнителни основания да се самоусъвършенстват за собствена и фирмена изгода.

 • Решителност:

  Няма ли ръководителят кураж да взема трудни решения – не може да стане успешен бизнес лидер. В практиката често няма време да се събере цялата необходима информация по даден бизнес казус.  Интелигентен, знаещ ръководител ще има склонност да анализира проблема от различни ъгли, отново и отново, създавайки условия за право пропорционални на забавянето негативни последици. Този стремеж си към перфектното решение е причината нерешителните бизнес лидери системно да закъсняват с изпълнението (действието), което в редица случаи е първопричина за спад в ентусиазма на екипа, по-ниско ниво на иновативност и пропуснати бизнес възможности. В света на бизнеса най-доброто решение е враг на доброто решение!  Мнозина интелектуалци, като консултанти и преподаватели, изпитват проблеми с решителността, когато започват работа в реалния бизнес.  Защото лидерството, както и плуването – не може да бъде научено само с четене на книги.  И теоретичните познания, и практическият опит  са важни, но единствено тяхната синергия създава проницателна решителност.

Какво прави един бизнес лидер велик?

Комбинацията от 6-те качества:  страст, решителност, жизненост, харизматичност, бизнес морал, ефективност
предопределя един изключително надарен бизнес ръководител!  Това са качествата на великия лидер!

Нямаме честта да работим съвместно с някой от големите бизнес лидери. Но големите бизнес лидери съществуват, пръснати по целия свят, по всички сфери и индустрии. Информация за топ 50 можете прочетете тук: http://www.thinkers50.com/?page=home

 

П.П.

Познаването на качествата на големия лидер ни помага:

 • да оценим текущия лидерски потенциал на членовете на екипа (асесмънт център на Академия за лидери – обадете ни се за подробна информация);
 • да планираме растежа звездите в екипа (цялостна програма за развитие на лидерски и мениджърски умения);
 • да посочим на  амбициозните членове на екипа ясна картина за уменията, които изграждат по-добрия бизнес лидер;
 • да определим приоритетите за личното ни развитие.

Да станеш бизнес ръководител на екип, на дирекция или да изкачиш следващото ниво в йерархията на фирмата, това не е краят на пътя! Това е само началото – самоусъвършенстването е непрекъснат процес!  На добър път!

.

Вашият коментар

семинари

консултантски услуги

Академия за Лидери™
е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД.

Как можем да Ви бъдем полезни днес?

Свържете се с нас чрез най-близкия до Вас офис на Академия за Лидери или ни изпратете запитване.

Търсите бизнес консултанти с 20-годишен опит в практиката?

Консултанти, които създават и внедряват неочаквано добри решения…