Фирмени обучения

С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Академия за Лидери™
е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД

тренинг практикум семинар Академия за Лидери

Лекции

тренинг практикум семинар Академия за Лидери, бизнес консултации, бизнес консултанти

Фирмени тренинги

тренинг практикум семинар тиймбилдинг Академия за Лидери

Тиймбилдинги

тренинг практикум семинар, бизнес консултации, бизнес консултанти, Академия за Лидери

Фирмени семинари

тренинг практикум семинар Академия за Лидери, бизнес консултации, бизнес консултанти

Практикуми

тренинг ментор, бизнес консултации, бизнес консултанти

Менторство

Групови фирмени обучения - характеристики

  лекции семинари тренинги практикуми тиймбилдинги
 Дял на тестовете и  упражненията 5% 40% 65% 90% 95%
 Методика „двоен  ефект“ на 30 ден      
 Казуси от практиката  на възложителя        
 Разработване на  концептуален модел    
 Разработване на  реален проект  

Комплексни обучителни програми на Академия за Лидери

Академия лидерски и мениджърски умения

Колко от ръководителите Ви са преминали през цялостна програма по мениджмънт?

Академия синергия в маркетинга и продажбите

Един и същ бюджет – значително по-голям маркетингов ефект!

Академия повишена комютърна грамотност

Как да повишим производи-телността и самостоятелно да решаваме 90% от проблемите

За мен семинарът беше много полезен не само затова, че научих доста неща по отношение на техниките на продажба, които явно е задължително човек да знае, но и защото ми помогна да открия в себе си онези черти, които определено ми пречат при продажби, или поне изобщо не ми помагат.
Благодаря още веднъж за възможността да участвам в семинара и Ви пожелавам успех в по-нататъшната Ви дейност!

Емил Василев
Управител , НПО

Професионалист се изгражда за 9-10 години. Нашите тренери – бизнес консултанти – имат над 20-25 години практически опит в областта на своята експертиза, преди да си позволят да учат другите. Те са установили, че максимален ефект се постига когато Академиите се адаптират съобразно конкретните потребности на курсистите… Свържете се с нас, да уточним как можем да повишим компетенциите на екипите Ви, ефективността на компанията и да ускорим растежа.

Индивидуалния мероприятия - менторство

Голяма част от висшите ръководители нямат времето или желанието да се нагърбят с времеемката задача да подпомагат  разгръщането на лидерския потенциал на менторирания служител и да подпомагат естественото му кариерното развитие. Менторът действа като доверен водач, който указва посоката и инструментите, когато му ги поискат. Основните предимства на менторството пред груповите обучение са възможностите да се работи на нивото на осъзнаване на менторирания (при груповите занятия се работи на преобладаващото за групата ниво , което създава проблеми за членовете под това ниво и води до загуба на интерес у членовете над преобладаващото ниво), да се създаде „здравословна“ емоционална връзка и да се работи по актуални за менторирания теми в най-подходящия за него момент.  Менторите на Академия за Лидери имат дългогодишен управленски опит в български и мултинационални компании на „С“ позиции.

Индустрии

Kонсултации за сектор Търговия и дистрибуция
Консултации за сектор Транспорт и логистика
Бизнес консултации за сектор Луксозни стоки
Консултации за хранително-вкусовата
Бизнес консултации за финансовия сектор
Бизнес консултации за сектор Услуги
Бизнес консултации за производствения сектор
Бизнес консултации за сектор Стоителство
Бизнес консултации за Публичния сектор

Търсите обучители с 20-годишен опит в практиката?

Знаещи и можещи тренери, които прилагат в практиката това, за което говорят …