имейл маркетинг имейл кампания,бизнес консултации, бизнес консултанти, Академия за Лидери

Имейл маркетинг кампания с персонализирани автоматизирани съобщенияИмейл маркетинг кампания

Масовата употреба на имейли от страна на Клиентите, ниската цена за изпращане на персонализирани съобщения и многобройните възможности софтуер да праща автоматизирани имейли при извършване на предварително набелязано действие от страна на Клиента доведоха до широкото приложение на имейл кампаниите като ефективен инструмент от маркетинговата политика на компаниите.  Обичайните цели на имейл маркетинга са:

 • укрепване на взаимоотношенията търговец – Клиент;
 • изграждане на лоялност;
 • спечелване на нови Клиенти;
 • подтикване към покупка.

Относително млада фирма, със седемгодишна история в сферата на електроуреди за дома, възложи на екипа на Академия за Лидери създаване на имейл маркетингова стратегия и организиране на първа имейл кампания  за нейните 23 000 имейл абонати – част от Клиентите на компанията, закупили продукти през изминалите години.

Консултантите на Академия за Лидери:

 1. създоха програма за синхронизиране и тематично допълване на всички маркетингови дейности на Клиента:  интернет реклами, радио, печатни материали, промоции, ваучери – цел: „облъчване“ на потенциалните клиенти с едно и също послание (близки текстове) по различни маркетингови канали.
 2. анализираха процеса на покупка на настоящите клиенти на възложителя, с цел определяне мястото и времето за маркетингово въздействие върху тях.
 3. осъществиха affinity и АВС анализи на покупките за изминалите две години и дефинираха хитовите продукти и свързаните с тях допълнителни продажби, посочиха продукти за отпадане от асортимента по причина много слаби продажби.
 4. съвместно с Клиента определиха измерими маркетингови цели за следващите две години.
 5. изготвиха писмен анализ на пет софтуерни продукта за имейл автоматизации: ActiveCampaign, EmailInvest, Mailchimp, Mailrelay, Aweber и аргументирана препоръка за избор на съответстващия в най-голяма степен на поставените цели в маркетинговата стратегия.
 6. настроиха софтуера и обучиха служители на Клиента да създават имейл кампании и автоматизации, да вграждат интегрирани със софтуера форми в сайта на Клиента.
 7. проведоха А/Б сплит тест на заглавието на първата имейл кампания към две групи по 1000 души. Три часа след изпращането на имейл от заглавие А бяха отворени 6.6%, а от заглавие Б – 7.4%, съответно за кампанията бе избрано заглавие Б. (внимание: на шестия ден от теста бе констатиран обрат: заглавие А достигна 23.8% отворени имейли, а заглавие Б – 21.1%; извод: необходимо е да се отчете тази динамика при синергичния ефект с другите елементи на маркетинговия микс, виж точка 1, по-горе)
 8. създадоха автоматични, персонализирани с малките имена, имейли към кампанията:
  • кликнат линк 1 – получава имейл Д след 1 ден;
  • кликнат линк 2 – имейл Е след 1 ден;
  • кликнати и двата – имейл Ж до отдел продажби с данните на клиента и препоръка веднага да му се обадят -“горещ клиент“;
  • проверка в ден 3 от отварянето на първия имейл – ако получателят е кликнал повече от веднъж на един и същ линк – имейл З до отдел продажби „засилен интерес към продукт Х от … име телефон на получателя на имейла;
  • при забравяне на продукт в количката – напомнящ имейл И;
  • ако един ден след имейл И няма покупка – втори напомнящ имейл  K с бонус, в случай, че закупи продукта;
  • при покупка – името на закупилия автоматично се записва в отделен списък, за бъдещи маркетингови действия.

За илюстративна оценка на резултатите използвахме данни от Mailchimp, 5 декември 2016, от 14 000 000 потребители на фирмата и милиарди изпратени имейли (виж графиката по-долу). Разгледани са трите най-често ползвани коефициента:

1. Относителен дял на отворилите имейла (open rate).

2. Относителен дял на кликналите върху линк от съобщението (click through ratio).

3. Съотношението кликнали /отворили (clicked-to-opened ratio).

индустриядял отворили имейладял кликнали линк в имейлаотворили / кликнали
Компютри и електроника20.90%2.21% 10.57%
Е-търговия16.70%2.36%13.35%
Търговия на дребно20.91%2.53%12.10%
Клиент на Академия за Лидери21.19%12.36%58.33% 

Успяхме да постигнем невероятен коефициент (58.33%) кликнали / отворили.  Вероятните причини за този рекорден коефициент са: първо – оригиналният текст на имейла; второ – насочеността на съобщението към потребностите на Клиентите; трето – персонализацията и четвърто – верният момент на изпращане на съобщението (не коментираме автоматичните, също персонализирани, съобщения, които получиха Клиентите – те имаха за цел подтикване към покупка и не оказват влияние върху коментираните коефициенти). И ако приключим разказа тук ще изглеждаме като ненадминатите шампиони на имейл маркетинга :). Но, има много важен момент, който искаме да споделим в името на обективността…

Беше ни много лесно да определим какво искат Клиентите и кой е точният момент да им пратим имейла – наближаваше Коледа. По Коледа всички развързваме кисиите и последните 10 дни щурмуваме магазините…

С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Свържете се с най-близкия ни офис или ни изпратете Вашия въпрос по имейл.

Търсите бизнес консултанти с 25-годишен практически опит?

Консултанти, които са изпитали в собствените си компании решенията, които предлагат…