Как можем да Ви бъдем полезни в Академия за лидери™?

Ускоряваме растежа на бизнеса Ви чрез:

  • развитие на мениджърския състав
  • увеличаване на продажбите
  • дефиниране на нови бизнес възможности
  • добавяне на стойност за  клиентите Ви
  • подобряване на бизнес процесите
  • оптимизации и икономии във веригата за доставки
  • мениджъри под наем за срок от 3 до 12 месеца (интерим)…

Вярваме, че Клиентите, ползващи консултантски услуги се стремят да бъдат по-добри и по-успешни в бизнеса.  Убедени сме, че:

Практиката без теория е куца, теорията без практика – сляпа!

По тази причина нашите бизнес консултанти са практици, с минимум 20-годишен опит в областта на своята експертиза, които надграждат кривата на личния си опит със задълбочени теоретични познания и научни изследвания в областта на мениджмънта, маркетинга, продажбите, управлението на веригата за доставки: планиране, снабдяване, складиране, дистрибуция, логистика.

Можем още дълго да Ви говорим за нас, но не е ли по-добре да се свържете с нас и да добиете собствена представа?

Нашият успех не може да бъде по-голям от величината на постигнатите за Клиента резултати.  Ние се стремим да бъдем много успешни – познайте какви резултати ще постигнете Вие :).

Добрият бизнес консултант

Добрият бизнес консултант първо е зрял индивид, преминал през трите измерения на жизнените етапи “зависимост” и “независимост”: физиологическо, психологическо и ментално измерение, достигнал до етапа “взаимозависимост”. Той трябва не просто да знае, а да чувства (преживява, усеща), че неговият успех и успехът на Клиента са едно и също нещо.

На второ място, добрият бизнес консултант е експерт в своята област, има значителен практически опит (повече от 20 години), белязан с редица от успехи.  Защо 20 години?  В Академия за Лидери ООД считаме, че за 1 година човек се научава да се спрява добре на новото си работно място. За 3 години – става специалист.  За 10 години – професионалист, който ще свърши по най-добрия възможен начин кой да е проект.  За 20 години – учител, който би могъл да стане бизнес конслултант, в случай че е развил чувство на отговорност към успеха на клиента.

На трето място, добрият бизнес консултант трябва да е знаещ. Теорията (знанието) в света на мениджмънта и маркетинга е синтезиран опит на добрите практики на най-успешните компании. Обикновено този синтез достига до нас с над 10-годишно закъснение. Допълнително изискване към знанието на бизнес консултанта е то да бъде систематизирано.

С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Свържете се с най-близкия наш офис или изпратете Вашия въпрос по имейл.

Отдавна не бях чела цветна книга, толкова прегледна и добре структурирана. Допадна ми съчетанието от полезни практически съвети и теоретични модели. Препоръчвам.

Мария Василева
Директор маркетинг,

Търговска марка

Академия за лидери™ е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД.

Търсите бизнес консултанти - практици с над 20-годишен опит?

Бизнес консултанти, които създават и внедряват неочаквано ефективни решения …