Нашият подход

В Академия за Лидери вярваме, че в XXI век е необходимо бизнес консултантите не само да указват посоката към желания успех, но и да извървяват пътя на внедряване на одобрените от Клиента нововъведения (иновации), рамо до рамо с него, защото добрите идеи имат стойност единствено след като бъдат реализирани.

Както на детето са потребни 15-тина години, за да порасне, така и за изграждането на истински професионалист е потребно много време и опит в съответната индустрия. Нашите бизнес консултанти имат над 25 години практика в областта на своята експертиза преди да си позволят да съветват другите. Ние си взаимодействаме с Вас за разгръщане пълния потенциал на Вашия бизнес и изграждане на устойчив растеж.

Прилагаме проста формула, постигаща очаквано високи резултати за Клиентите ни:

25-годишна наша експертиза + познания и умения на Клиента + научни изследвания = по-добри бизнес решения.

Правилният подход е необходимост за постигане на високи резултати. Нашите бизнес консултанти прилагат външно знание и утвърдени добри практики към Вашия начин за правене на бизнес. Знаем от личен опит, че за максимизиране потенциала за успех на компанията е необходимо да преобразуваме нашата експертиза в приложима за Вашия бизнес форма. Този опит ни помага да изграждаме ползотворни отношения с нашите Клиенти, които продължават години след приключването на проекта.

 

петте етапа на консултантската услуга на Академия за Лидери ™

Ясно дефинираната цел на желаната консултантска услуга е ключовата предпоставка за успеха на нашите бизнес взаимоотношения.  Ако не знаем къде искаме да стигнем, как ще разберем кой е правилният път?

Може да Ви се стори невероятно, но имахме случай, в който клиентът не можа да определи какво точно иска от нас в продължение на три бизнес срещи. Не започнахме съвместна работа.

Бизнес одитът диагностицира текущото състояние на компанията чрез беседи с ключови лица, анализ на процеси, организационни структури на управление и други, съгласно методиката на Академия за Лидери ™.

Одитът завършва с писмен доклад и набор от предложения за нововъведения във Вашата фирма. 20-годишният практически опит в реалния бизнес и съвременните теоретични познания ни помагат да генерираме прагматични и ефективни решения..

Създаваме правила и процеси, които издържат проверката на времето. Дългогодишният мениджърски опит ни е научил как да въвличаме хората при внедряването на нововъведенията, как да запалим тяхното желание за по-високи постижения, как да осмислим труда им.

Някои млади мениджъри считат, че внедряването е последният етап на иновацията в бизнес процесите.  Бизнес консултантите от Академия за Лидери ™ сме на различно мнение.  Ние знаем, че промяната на трудови навици става бавно, твърде бавно.  Изследване на Dr Phillippa Lally, University College London, публикувано в списание Social Psychology, твърди, че за създаване на нов навик са потребни средно 66 дни.  В тази връзка, професионален мениджър да не извършва мониторинг след нововъведение е все едно турист да отиде до Рим, а да не види папата. Препоръчваме системния мониторинг на всички клиенти, а когато са възпрепятствани – ние го осъществяваме!

Фирмени обучения

В областите: развитие на мениджърския екип, асесмънт център, продажби, комуникационни умения, емоционална интелигентност, маркетинг, търговско право, превоз и съхранение на опасни товари. Водещите – с над 20-годишна експертиза.

Бизнес консултации за сектор Услуги

Дефинираме обхвата на Вашите услуги, увеличаваме добавената стойност и управляваме маркетинг микса, умножавайки ефектите за клиентите Ви.

Консултации за сектор Потребителски стоки

Относно създаване, дистрибутиране и продажба на продукти за крайно потребление, удовлетворяващи и двете страни: продавачи и купувачи.

Бизнес консултации за Публичния сектор

Развиваме мениджърския потенциал и подобряваме ефективността на публичните компании, измерена през призмата на частния бизнес и гражданите.

Бизнес консултации за сектор Транспорт и логистика

Въоръжени с многогодишен практически опит в български и мултинационални компании в сектора и основани на статистически данни прогнози, създаваме условия да надскочите конкуренцията.

Данъчни консултации и счетоводни услуги

От стартирането на фирмата до изнесени услуги за мултинационални Клиенти, например пейрол, цялостно счетоводно обслужване, управление на трудовите взаимоотношения и деловодство, данъчна защита и други.

Академия за Лидери™  е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД.

С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Търсите бизнес консултанти с 20-годишна експертиза в тяхната област?

Бизнес консултанти, които предлагат и внедряват доказано ефективни решения …