Академия за лидери – бизнес ръководители, 8-модулна програма за разгръщане на управленския потенциал