С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Академия за Лидери™
е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД

маркетинг, бизнес консултации, бизнес консултанти, академия за бизнес лидери

Маркетинг услуги на  Академия  за  Лидери:

Маркетинг SWOT анализът на провежданата маркетингова политика на компанията има за крайна цел да определи коя маркетингова стратегия ще доведе до най-големи резултати за Вашата фирма. По-добрата стратегия експлоатира съществуващите бизнес възможности чрез капитализиране на преимуществата Ви над конкуренцията. Тя спомага и за намаляване негативния ефект от съществуващите слабости.

Анализът на асортимента, в комбинация с анализа на предпочитанията при покупка:

 • определя най-подходящите за маркетинг кампании продукти и услуги и чрез тях повишава ефективността на маркетинговите разходи;
 • дава оценки за дължината, ширината и дълбочината на продуктовите категории и области за подобрения;
 • осигурява информация относно начините за повишаване на обращаемостта на артикулите;
 • продажбените маржове, взаимосвързаните предпочитания на Клиентите и комбинациите от продукти, водещи до увеличаване на стойността на средната покупка.
 • в областта на управление на веригата на доставки: препоръчителен размер на доставките, минимални и максимални количества на склад, дял на навременните доставки, среден престой на артикул в склад / търговски обект и други.

Задълбоченото познание за ключовите конкуренти позволява на компанията да насочи маркетинговите усилия там, където ще дадат най-голям резултат. В по-дългосрочен план, това познание позволява да се вземат правилните стратегически решения.  Бизнес консултантите на Академия за лидери анализират конкуренцията в четири направления: марка, фирма, бранш, заместители.

Голяма част от фирмите, при анализ на своите конкуренти, имат склонност да надценяват своите характеристики и/или да омаловажават маркетинговите предимствата на конкуренцията. Често анализът е ограничен само до сравнение на продукти, цени и текуща рекламна кампания.

Безпристрастността на маркетинг анализа на конкурентите, осъществен от независима консултантска фирма върху всеки един от елементите на маркетинг микса, осигурява и по-висока обективност.

Клиентът е целта на бизнеса. Фирмите съществуват чрез обслужване на своите Клиенти. Дългосрочният успех на фирмата е в пряка зависимост от удовлетвореността на нейните Клиенти. Динамиката в заобикалящия ни свят налага непрекъснати промени в поведението на крайните потребители. За да поддържат нивото на удовлетвореност на Клиентите отделите, ангажирани в обслужването им, следва да работят във вечен цикъл: анализ – иновации. А, за да повишат удовлетвореността, трябва да добавят и креативност.  Услугата ни “Клиент под прикритие” позволява да преминем през целия процес на обслужване и да тестваме системата за типове поведения на служителите, предварително съгласувани с Вас.

Бизнес консултантите на Акдемия за Лидери са една от възможностите да почерпите иновации, в сферата на впечатляващото обслужване на Клиенти, синтезирани от различни индустрии и държави.

Психологическо ценообразуване, цени “флагмани”, съотношение цени “на едро” – цени “на дребно”, ценови групи, позициониране на цените, структура на цените – изграждаме стройна логическа ценова политика, насочена към стимулиране на продажбите и/или дистанциране от прекия конкурент. Провеждаме професионални маркетингови проучвания и тестове за определяне на цената, водеща до максимален обем продажби в количество или в стойност.

Аутсорсингът на маркетингови дейности е подходящ за компании, които не разполагат с необходимите маркетингови специалисти.  Освен да бъдем Ваши бизнес консултанти, можем да бъдем и Вашата дясна ръка (отдел “Маркетинг”), която да изготвя маркетинг стратегията на фирмата, годишния маркетингов план, да организира и осъществява маркетинг кампании, на българския и международните пазари, персонализирани автоматизирани имейл съобщения към Вашите Клиенти, да управлява нарастващото Ви онлайн присъствие, SEO, SEM и много други, насочени към увеличаване имиджа и ръст в продажбите.

Допълнителни ползи за Вас от аутосорсинг към Академия за Лидери ООД са:

 • освобождаване на човешки ресурси, които можете да пренасочите в области, в които ще бъдат по-ефективни;
 • оптимизиране на разходите за бизнес функция “маркетинг”;
 • постоянен трансфер на ноу-хау, в областта на маркетинга, към Вашата фирма;
 • експертизата на цял екип от специалисти по маркетинг;

Потенциалният партньор в немско езична държава не е достатъчно голям, за да отделите няколко дни за подготовка и командировка. С помощта на нашия офис във Виена имате възможност да “посетите на място” Клиента и да съберете цялата Ви необходима информация, докато работите за спечелването на по-значим бизнес…

Услуги, които предоставяме за Австрия, Германия и Швейцария:

 • проучване на пазара за възможности за износ/внос по зададени от Вас критерии
 • телефонни продажби към Ваши потенциални клиенти или доставчици по съгласуван скрипт
 • организиране на срещи с потенциални клиенти/доставчици
 • инспекции на търговски партньори, контрол при експедиции/получаване на стока
 • събиране/раздаване на мостри и рекламни материали от/на изложения и панаири
 • преводачи – немски, английски, испански, руски
 • превод на документи от/на немски, английски, испански

93% от Клиентите ползват информация от получени имейл съобщения за вземане на решения за покупка. Въпросът не е дали да създавате политики за изграждане на непрекъснато расрящ списък с имейл адреси на Клиенти, които се интересуват от Вашите продукти или услуги, а КАК и КОГА.  В XXI век имейл маркетингът е задължителен инструмент за 96% от бизнесите.

Извършваме анализи на софтуерни продукти за имейл кампании, завършващи с мотивирано предложение кой софтуер в най-голяма степен отговаря на Вашите маркетингови цели. Обучаваме Ваши служители да го ползват. Настройваме софтуера, създаваме шаблони и автоматизации и съвместно провеждаме първите имейл кампании. Осигуряваме материали за добрите практики във Вашата индустрия и средни коефициенти на успеваемост. Партнираме Ви докато е необходимо.

Автоматизираните персонализирани съобщения могат да бъдат най-различни видове. Например, имейл 1 с два линка; ако получателят кликне на първия линк получава имейл 2; ако кликне на втория линк – след Х време получава имейл 3; ако напълни “количката” с продукти, но не закупи стоките – получава напомняне (имейл 4); след У време – получава подсещане (имейл 5) и т.н. Софтуерът следи за посочени от нас събития, дати, условия и при настъпването им задейства серията от предварително създадени персонализирани имейли.

Някои от софтуерните продукти притежават и CRM, автоматизиращ продажбения процес на търговците Ви, а повечето имат възможности за пълна или частична интеграция с над 100 различни популярни програми…

Въпросът не е дали, а кога и как ще започнете да използвате маркетинговия инструмент – персонализирани имейл кампании.

Маркетинговото проучване има за цел да установи въздействието на пазарни фактори върху реализацията на даден продукт или услуга, както и да  установи или прогнозира тенденции в развитието им.

 

В зависимост от обекта на проучване осъществяваме:

 • Пазарни проучвания – определяме обема на отделен пазарен сегмент;
 • Ценови проучвания – изследваме ценови равнища, пропорции, структура на цените, динамика, конкуренти, пазари, надценки, отстъпки от цени;
 • Пласментни проучвания – определяме районите за дистрибуция, оценка каналите на реализация и т.н.;
 • Продуктови проучвания – изследваме силните и слабите страни на съществуващи продукти или услуги, тестваме нови продукти, изследваме опаковките, планираме дължина, ширина и дълбочина на асортимента;
 • Рекламни проучвания – тестваме рекламни послания, изследваме ефективността на рекламни кампании, медийни проучвания, канали за разпространение на рекламните послания;
 • Мотивационни проучвания – отговаряме на въпроса: “Защо потребителите предпочитат дадена марка или демонстрират определено поведение?”;

 

Съобразно типа на информацията, която получаваме:

 • Количествени – работим с големи представителни извадки, анкети, интервюта и други;
 • Качествени – работим с групи до 100 човека, дълбочинни интервюта, проективни техники; основна ориентация е отговор на въпроса: “Защо?”

 

В зависимост от държавата:

 • Национални;
 • Чуждестранни – бази данни за повече от 60 държави.

 

От 20-годишен опит, в Академия за Лидери ООД сме се убедили, че по-добрите маркетинг решения се основават на професионални маркетингови проучвания.

Основна цел на маркетинговите консултации на Академия за Лидери ООД е постигането на синергичен ефект между разнородните маркетингови дейности на Клиента и увеличаване на полезния ефект (продажбите) от инвестираните в маркетингови комуникации финансови и човешки ресурси.  Бизнес консултантите ни се придържат към следните класически стъпки при разработването на цялостна програма за интегрирани маркетингови комуникации:

1/ определяне на целевата аудитория;
2/ определяне на маркетинг цели;
3/ определяне на общия маркетингов бюджет;
4/ избор на комуникационни канали;
5/ създаване на посланието;
6/ избор на подходящите за бизнеса на Клиента елементи на комуникационния микс (измежду петте основни групи: реклама, насърчаване на продажбите, директен маркетинг, връзки с обществеността и лични продажби);
7/ организиране и управление на общия маркетингов комуникационен процес (организация и управление на интегрирани маркетингови комуникации);
8/ измерване на постигнатите резултати от проведените маркетингови кампании.

Проучването на удовлетвореността на Клиентите позволява на компаниите да подобрят своите процеси и продукти с цел повишаване на продажбите. На пръв прочит няма нищо сложно в това да бъде проведено маркетингово изследване на удовлетвореността.  В случай, че за няколко минути отговорите на следните въпроси, Вие нямате нужда от бизнес консултация:

– Кога да питаме Клиента дали е удовлетворен (веднага след покупката, няколко дни по-късно, няколко седмици след покупка, периодично – на определен интервал)?

– Как да попитаме (интервю, анкета, телефон, имейл, поща)?

– Какво да питаме (кои точно въпроси, колко на брой)?

– Какви действия да предприемем след проучването? Как да разберем какво наистина има значение за Клиента? Кои нововъведения да внедрим при ограничени ресурси?

– Колко често да провеждаме проучване на удовлетвореността на Клиентите?

Една от Вашите силни страни е емоционалната Ви обвързаност с фирмата, в която работите – но тя е и препятствие за обективността. Емоционалната обвързаност има свойството да редактира (понякога дори да изопачава) фактите. Бизнес консултантите на Академия за Лидери имат няколко преимущества:

 • неутралитет – предпоставка за повишена обективност при тълкуване на резултатите;
 • синтезирани ключови фактори за висока удовлетвореност на Клиентите – от чуждестранни и български компании в същата индустрия;
 • ноу-хау от провеждането на стотици проучвания – професионални маркетолози с над 22-годишен опит.

Бизнес консултантите ни се стремят към максимален ефект, в същата степен, каквато и Вие – защото нашият успех е функция от Вашия!

Методиката на Академия за Лидери по създаване на маркетингов план включва следните етапи:

 1. запознаване с и анализ на предходните маркетингови политики на Клиента;
 2. събиране на данни за текущата маркетингова ситуация;
 3. SWOT анализ;
 4. разработване на цели, маркетингова стратегия и политики;
 5. определяне на бюджет и изготвяне на финансовите документи по всяка маркетингова програма;
 6. съгласуване на маркетинговия план и графика за изпълнението му с ръководителите на всички замесени отдели;
 7. внедряване (в случаите, когато ни е възложено);
 8. мониторинг на изпълнението;
 9. измерване и анализ на постигнатите резултати.

Идеалният Клиент е фокусът на целият ни бизнес. Никоя компания не може и не бива да се стреми да бъде най-добра във всички възможни сегменти и типове Клиенти. Ограничените ресурси изискват фокус, за да бъде фирмата успешна. Кой е Вашият идеален Клиент? Как го дефинирате?

 1. Опишете как Вашият продукт/услуга подобрява живота на Клиента? Какви негови проблеми решава? (през очите на Клиента, не на ръководството).
 2. Сегментирайте текущите си Клиенти по психографски, демографски, ситуационни, операционни и свързани с покупката критерии.
 3. Анализирайте и приоретизирайте сегментите съобразно фирмените дългосрочни цели.
 4. Опишете подробно всички характеристики на топ сегмента (профил на идеалния клиент).
 5. Фокусирайте маркетинговите дейности на фирмата към този сегмент.

При навлизане на нов пазар, внедряване на нов продукт или стартиране на нов бизнес препоръчваме ползването на бизнес консултанти за определяне профила на “идеалния” клиент.

Маркетинговата стратегия за позициониране на продукта/услугата има за цел да създаде уникално продуктово предложение, което да заеме доминиращо място в съзнанието на целевата група Клиенти и което задоволява в максимална степен определени потребности на последните. Материализацията на целта се изразява в завладяването на значим дял от набелязания пазарен сегмент.

Препоръчваме и прилагаме четири специфични процеса:

 • проучване на отделните пазарни сегменти и дефиниране на “идеалния” Клиент на продукта/услугата;
 • качествено маркетингово изследване относно измерване на всички, значими за Клиентите, продуктови и пазарни характеристики;
 • количествен анализ на данните от качественото маркетингово изследване, за привлекателност на марката и продукта спрямо конкурентните такива;
 • анализ на потенциала за бъдещо развитие (3-10 години напред).

Консултацията включва създаване на цялостна маркетингова стратегия за позициониране и при желание – внедряване от наши бизнес консултанти.


П.П.
Позиционирането се отнася до продукта/услугата, а сегментирането – до пазара.

Възприемането на пазара като еднородна съвкупност от Клиенти е първопричината за неефективен маркетинг от страна на компаниите. Сегментирането е процес на разделяне на пазара на части по даден критерий. Клиентите, принадлежащи към отделен пазарен сегмент, откликват по сходен начин на маркетинговите въздействия от страна на фирмата. Разделянето на пазара на различни сегменти и приоретизирането им позволява на маркетинговите специалисти и бизнес консултанти да фокусират ограничените маркетингови ресурси към сегментите, които ще осигурят най-голяма възвръщаемост за единица маркетингови разходи.

Критериите за сегментиране, които Академия за Лидери ползва при бизнес консултации, най-общо могат да бъдат групирани в пет групи:

 • свързани с процеса на покупка (поведенчески);
 • ситуационни;
 • психографски;
 • демографски;
 • операционни (процесите в компанията).

Качественото сегментиране е предпоставка за ефективност на маркетинга в компанията и целия бизнес.  Вероятни ползи за Вас от наша бизнес консултация:

 • в кои сегменти да насочите усилията и ресурсите си;
 • как да надделеете на конкурентите в тези сегменти;
 • кога да внедрите следващата иновация, за да поддържате преднината пред копиращите конкуренти;
 • значително увеличаване на маркетинговия ефект при същия по размер бюджет.

 

П.П.
Позиционирането се отнася до продукта/услугата, а сегментирането – до пазара.

За осигуряване на многообразие от идеи работим с 46 графични дизайнери. За всеки проект осигуряваме минимум 35 различни варианта:

 • базов пакет:  35 варианта – 50 лв.
 • бизнес пакет:  70 варианта – 85 лв.
 • профи пакет:  100+ варианта – по 0,90 лв./бр.

Избраният от Вас вариант се изготвя и предава в три формата: .eps, .ai, .png (включено в цената).

Качеството на обслужване на Клиентите е ключов фактор за успеха на компаниите от XXI век. Редом с методите за проучване удовлетвореността на потребителите, инструментът “таен Клиент” е сред най-ефективните средства за оценка и мониторинг на качеството на обслужване на потребителите, сравняване нивото на обслужване с това на преки конкуренти…
Ценни преимущества на услугата “таен Клиент” са:

 • възможности за проверка на точно определени характеристики на услугата/продукта/търговския обект…
 • сравнение на качеството при различни обекти и канали на взаимодействие между Клиента и доставчика;
 • повишена обективност при оценка на субективния фактор (служителите);
 • възможности за проверка спазването на фирмени процедури

Най-често ни възлагат следните задачи:

 • поръчки, последвани от отказ;
 • поръчки, последвани от покупка;
 • връщане на закупената покупка;
 • “тайният клиент” изисква консултация от служител;
 • подаване на оплакване;
 • проверка спазването на фирмени процедури;
 • оценка поведението на обслужващия персонал.

Бизнес консултантите на Академия за Лидери разработват въпросници и сценарии за “тайния Клиент”, в случаите, когато възложителят не предостави такива. След приключване на проекта, анализират събраната информация и предлагат решения за повишаване качеството на обслужване и семинарни обучения.

Индустрии

Kонсултации за сектор Търговия и дистрибуция
Консултации за сектор Транспорт и логистика
Бизнес консултации за сектор Луксозни стоки
Консултации за хранително-вкусовата
Бизнес консултации за финансовия сектор
Бизнес консултации за сектор Услуги
Бизнес консултации за производствения сектор
Бизнес консултации за сектор Стоителство
Бизнес консултации за Публичния сектор

Търсите бизнес консултант с 20-годишен опит в практиката?

Консултант, който да ускори растежа на бизнеса Ви, да предложи и внедри доказано ефективни решения …