С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Академия за Лидери™
е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД

Стартирането на нов бизнес не е еднократен акт, а продължителен процес, състоящ се от последователни етапи:

 1. Идентифициране и разпознаване на бизнес възможности.
 2. Търсене и оценяване на идеи за нов бизнес.
 3. Анализ на осъществимостта на идеята.
 4. Планиране на новия бизнес.
 5. Стартиране и разрастване на бизнеса.

Една от причините над 56% от новосъздадените фирми в Европа (82 % за Литва, 56% за България) да престанат да съществуват (юридически) през първите 5 години от възникването си е, че стартират бизнеса си прескачайки първите 3 етапа. Реално, в България, значително по-голям процент новосъздадени са преустановили дейност, но предпочитат да не заличават фирмата от Търговския регистър и в горепосочената статистика на Евростат (март, 2016 г.)  попадат в категорията на функциониращите фирми.

Колцина от родните бизнес консултанти предлагат услуги по първите три етапа?  Единствено ние ли?

startups стартиране и разрастване на нов бизнес, маркетинг, бизнес консултации, бизнес консултанти, академия за бизнес лидери, мениджмънт

Фиг.1. Стартирането на нов бизнес е поетапен процес.

Класическият бизнес план е управленски инструмент, подходящ за средни и големи фирми или серийни предприемачи. В останалите случаи по-ефективни са бизнес плановете по моделите на Остервалдер или Сарасвати.

Настоящата консултантска услуга създава единна “линия на поведение”, координира и фокусира правилните управленски и маркетингови дейности на новия бизнес към постигането устойчив ръст на приходите и последващи печалби.  Бизнес консултантите ни разработват цялостен годишен план с критично важните задачи и сроковете за тяхното постигане.

Бизнес възможността е наличие на благоприятни обстоятелства, които пораждат потребност от даден продукт или услуга. Четири качества характеризират бизнес възможността: дълготрайност, своевременност, привлекателност, значимост на продукта или услугата за потребителите. “Прозорецът на възможността” се отваря с появата на новия за пазара продукт и се затваря при насищането на пазара [1].

Методите за генериране и оценка на бизнес идеи са повече от 20. Идеята за бизнес не винаги среща съответстващата й бизнес възможност. В практиката често се случва идеята да не е развита в достатъчна степен. Липсата на съответствие между изискванията на възможността и бизнес идеята са ключовата причина за провала на 9 от 10 новостартирали бизнеса. Освен теоретичните познания оценките на бизнес възможността и бизнес идеята изискват солиден практически опит – например 20-годишен. Това е една от причините да подбираме консултанти с 20-годишен опит.

Имате идеи за бизнес, но се колебаете в оценките си относно подбора на най-добрата – свържете се с нас, поискайте професионално мнение.

[1] – Timmons, J.A. (1994), New Venture Creation: Entrepreneurship in the 21st Century, 4th ed., Burr Ridge, Ill., Irwin.

 • маркетингова стратегия
 • продуктова стратегия
 • дистрибуционна стратегия
 • ценова стратегия
 • стратегия по продажбите
 • рекламна стратегия

Мисията, корпоративната стратегия и оперативните дейности не вървят непременно с еднаква скорост и посока.  Симптоми като високо текучество на мениджърския състав, ниска мотивация, ниско ниво на удовлетвореност на служителите, незадоволително качество на обслужването на клиентите, малко иновации са показатели за проблеми в релацията мисия – стратегия – операции. Нашите бизнес консултанти – “доктори” отстраняват причините за тези симптоми.

Бизнес средата се променя. Ситуацията днес е различна от тази, в която създадохте фирмата. Как ще побеждавате конкуренцията утре? С кои оръжия? С вчерашните? PESTEL анализът ще подпомогне разкриването на утрешната бизнес среда и ще Ви позволи да адаптирате навреме дългосрочната си бизнес стратегия.  В случай, че сте уволнили своя експерт стратег, можете да се свържете с нашите бизнес консултанти.

Четири са генеричните стратегии за растеж: увеличаване на пазарния дял, въвеждане на нов продукт, излизане на нови пазари и придобиване на действащо предприятие. PEST анализът на средата, в комбинация със SWOT анализа на фирмата ще покаже най-подходящата стратегия и форма за растеж. Разработването на специфична за Клиента стратегия за растеж е същината на настоящата консултантска услуга, за чието реализиране можем да осигурим и интерим Мениджър по внедряването.

В случай, че агресивен конкурент “краде” от Вашия пазарен дял, това е консултантската услуга, която с помощта на SWOT анализ на конкурента, таен клиент, фирмено разузнаване и анализ на информация от клиентите на конкурента разкрива слабите му места и разработва конкурентна стратегия за успешно противодействие на неговите тактики и трайно надмощие в съперничеството.

Дефиниране на най-подходящият пазарен сегмент съобразно наличните (1) ноу-хау, (2) умения, (3) ресурси на фирмата и (4) бъдещия му потенциал за растеж.  Анализиране на модела за поведение при покупка на субектите от избрания пазарен сегмент.  Изграждане на система за генериране на потенциални клиенти. Създаване на скриптове за телефонни и лични продажби.

Анализ на ползите и недостатъците от аутсорсване съобразно текущите процеси, наличните ресурси и човешки потенциал, тяхната динамика и бъдещите планове за развитие на компанията. Дефиниране на конкретните етапи за аусорсване и разработване на програма за внедряване.

Индустрии

Kонсултации за сектор Търговия и дистрибуция
Консултации за сектор Транспорт и логистика
Бизнес консултации за сектор Луксозни стоки
Бизнес консултации за производствения сектор
Бизнес консултации за финансовия сектор
Бизнес консултации за сектор Услуги

Търсите бизнес консултант с 20-годишен опит в практиката?

Консултант, който да ускори растежа на бизнеса Ви, да предложи и внедри доказано ефективни решения …