Изграждане на нов склад със стелажна системаМениджмънт: управленски умения

Академия за бизнес Лидери, бизнес консултации, бизнес консултанти, склад, логистика
Още един бизнес казус – истинска история от българска компания с чуждоземен Главен изпълнителен директор, 2012 г.

Същността на познанието е, когато го имаш – да го прилагаш, когато го нямаш – да признаеш невежеството си (Конфуций, 551 – 479 пр.н.е.)

предисторията

Производител, с персонал 233 души и 48 млн. лв. оборот в сферата на бързооборотните стоки събаря стари стопански постройки и решава на тяхно място да построи склад с площ 1200 м2.  Към този момент предприятието складира част от производството си в складове под наем, находящи се на 2 км от завода.  Новият склад ще позволи цялото количество произведена продукция да се съхранява на територията на компанията.  Във връзка със смяна на собствеността и последвалата реорганизация, 100 дни преди настоящите събития, са обединени отдели логистика и управление на доставките, а за ръководител е назначен 40 годишен Директор логистика и съплай чейн с 14-годишен опит в сферата, включително и като мениджър на подобни позиции в мултинацио-нални фирми.  Под негово ръководство са 43 души. Интересен факт е, че независимо, че отговаря за два отдела и най-многоброен персонал новоназначеният директор е с най-ниска заплата спрямо останалите 7 директори (с 28% по-ниска спрямо Директор маркетинг, за пример).

Новият директор не жали време и усилия, работи по 10-12 часа от понеделник до петък, взема домашна работа за събота и неделя, буквално не му остава време за семейството.  За 100-те дни на съвместна работа Главният изпълнителен директор на два пъти провежда с него колегиални разговори относно опасността от „прегряване“.

Отговорник за изграждането на склада е Директор производство, а за избора и монтирането на стелажна система – Директор логистика и съплай чейн.

фактологията

В началото на септември складът е построен.  Директор производство напуска.

Директор логистика и съплай чейн отказва предложената му от ръководството възможност да се допита до консултантска фирма и след серия от срещи с подизпълнители избира финансово най-доброто предложение и в началото на октомври стелажната система е доставена. Монтажът стартира…

Изненада 1: в проектите за стелажна система не е отчетено наличието на дрегери и топлопроводи по цялата дължина на склада

Изненада 2: крос докинг зоната е недостатъчна за маневриране на електрокарите и следва да бъде разширена.

Негативен ефект от двете изненади: загуба на 300 палетни места, коефициентът брой палетни места / квадратура на склада спада на 0.9 (1.4 се счита за добър коефициент). С други думи, без стелажна система складът побира повече палета, отколкото с такава.

Оценка на загубата за фирмата – 200 000 лева.

Директор логистика и съплай чейн неуспешно се опитва да прехвърли отговорността за провала на напусналия Директор производство и трудовият му договор е прекратен.

грешките

Четири грешки на Главния изпълнителен директор

  • При анализа на провала Главният изпълнителен директор признава, че повлиян от 14-годишния опит в мултинационални фирми на Директор логистика и съплай чейн и с цел да икономиса една директорска заплата , по време на интервюто с взема решение да обедини отдели логистика и управление на доставките без да провери управленските умения на кандидата. При извършената проверка с предходните работодатели се установява, че управленският опит е едва 6-месеца, последван от „развод по взаимно съгласие“.
  • Споразумяването с Директор логистика и съплай чейн на най-ниска заплата не предизвиква съмнения относно величината на неговите предишни успехи и управленски позиции. Обикновено по-успешните хора изискват по-високи заплати от по-малко успешните.
  • Поради липса на познания в областите логистика и съплай чейн Главният изпълнителен директор не може да прецени и професионалните компетенции на Директор логистика и съплай чейн, но и не предприема нищо, за да ги установи.
  • Въпреки двата разговора относно възможно „прегряване“ на Директор логистика и съплай чейн, Главният изпълнителен директор не предприема нищо по установяване на причините за този негов свръх работохолизъм, не проверява хипотезите: неувереност, страх от провал, неумение за делегиране, незнание и други (не търси причините и за отказа на Директор логистика и съплай чейн да се консултира с външни специалисти).

 

Пет грешки на Директор логистика и съплай чейн

  • Прикрива липсата на управленски опит по време на интервюто. На лъжата краката са къси.
  • След назначаването не предприема никакви действия в посока повишаване на мениджърските си умения.
  • Не ползва предложените от Главния изпълнителен директор  външни консултанти за важен и скъп проект.
  • Не ползва вътрешните специалисти за мнение и препоръки по проекта за стелажна система, като например: инженери, електрокаристи, началник производствен склад.
  • Опитва се да прехвърли отговорността за неуспеха върху напусналия Директор производство.

философски епилог

Несъобразяването  със сентенцията на Конфуций: „Същността на познанието е, когато го имаш – да го прилагаш, когато го нямаш – да признаеш невежеството си“ в бизнеса , за съжаление, има отражение и върху личния живот на неспазващите го.  В цитирания случай, в добавка към бизнес неволите на Директор логистика и съплай чейн следващите четири години му поднесоха откази за назначаване на работа в големи фирми, тежки лични и здравословни проблеми… Себепознанието е задължителна характеристика на успешния бизнес ръководител.  Добра практика е, когато осъществяваме голям проект за пръв път в живота си, да търсим втора гледна точка (от настоящи колеги, бивши служители – експерти в тематиката, външни консултанти).

С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Свържете се с най-близкия ни офис или ни изпратете Вашия въпрос по имейл.

Търсите първокласни консултанти с 25-годишен практически опит?

Бизнес консултанти, които творят и внедряват неочаквано ефективни решения…