Управление на екип и управление на отдел / дирекция. Модул 7

управление на екип, академия за лидери оод
 • 17.10.2024
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Росарио“ 1, София
 • 0 888 013 888

описание на семинара

Управление на екип и управление на отдел / дирекция е самостоятелен модул от програмата за разгръщане на управленския потенциал: “Академия за лидери – бизнес ръководители”.

Една отличаваща екипа черта, от отдела (група хора), е наличието на споделена обща цел.  Всеки мениджър мечтае отделът или дирекцията, която ръководи да е екип.  Но в реалния бизнес мечтите рядко се сбъдват – колкото по-многоброен е отделът (дирекцията), толкова по-малка е вяроятността да се създаде един екип (в такава ситуация се стремим да създадем няколко екипа, но възникават различия между тях…).  Преобладаващата част от новоназначените ръководители нямат опцията да заменят неподходящи настоящи членове на отдела, с цел да създадат екип, и са принудени да правят компромиси с величината на поставяните бизнес цели, най-вече в областта на иновациите и подобряване на процесите.  В тази линия на разсъждения, ръководето на екип е по-лесно от управлението на отдел (дирекция).

Семинарът “Управление на екип и управление на отдел (дирекция)” има за фокус три основни теми: изграждане на екип, управление на отдел (дирекция) и изграждане на доверие.  Ударението е поставено върху човешките взаимоотношения и техниките за тяхното направляване в посока постигане на по-високи резултати от отдела (дирекцията), в дългосрочен аспект.

съдържание на семинара

Тема 1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП
 • екип и група (отдел)
 • 6 фактора при изграждането на екип
 • 9 различни роли в екипа
 • ключови движещи сили
 • 10 демотиватора
 • относителността на мотиваторите
 • проектиране на длъжностите
 • професионални срещу личностни качества при подбор
Тема 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП и ОТДЕЛ / ДИРЕКЦИЯ
 • предимства и недостатъци на екипа
 • симптоми за проблеми в отдела / дирекцията
 • необходими предпоставки за ефективен отдел/дирекция
 • 3 стъпки за поддържане и развиване на отдадеността в екипа
 • подходи „моркова и тоягата“ срещу подходи „само моркови“
 • тест „Отношението ми към хората“ – анализ на 20 ситуации от практиката
 • 3 ключови инструмента за ефективно ръководене на хора
 • 10 стъпки от управлението на екипи

тренер

бизнес консултант , Академия за бизнес Лидери, консултации

Владислав Цветанов, Ph.D
управление на растежа

цена

195 евро
включва: печатни материали, сертификат, тристепенен обяд, 2 кафе паузи

20 евро отстъпка
при повече участници от едно предприятие

участници в семинарa

СПОДЕЛИ
2024-10-1718:002024-10-1718:00Europe/Sofia Управление на екип и управление на отдел / дирекция. Модул 7 ул. „Росарио“ 1, София
запиши събитието в календара си

регистрация

* Fields are required
Вече сте се записали за това събитие.

Позвънете или се свържете с нас през контактната форма.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118