Тест делегиране – умея ли да делегирам

Тест делегиране – защо, кому нужен. Делегирането е вторият най-често срещан проблем, след ефективното комуникиране, у мениджърите по целия свят. Именно от умението на ръководителя да делегира по най-правилен начин зависи в голяма степен неговата ефективност, способността му да постига високи резултати.

Настоящият тест Делегиране е начален преглед на уменията Ви да делегирате. Фактическото състояние може да бъде установено единствено чрез щателен анализ на Вашата мениджърска практика (препоръчително от външен за екипа експерт).

Тест делегиране – въпроси

На всяка от описаните по-долу постановки отговорете с един от четирите отговора – този, който съответства в най-голяма степен на Вашите разбирания или действия:
– почти никога;
– понякога;
– често;
– почти винаги.

Всяка дума от въпросите има значение – моля, четете с повишена концентрация! Внимателно подберете отговора си!

  1. Когато чувствам, че за решаването на даден проблем не ми достига компетентност, охотно го делегирам на подчинен, който я притежава.
  2. На подчинени с ниска квалификация и опит, на които нямам доверие, делегирам изключително второстепенни задачи, а сам решавам първостепенните.
  3. При наличие на компетентни подчинени, ако задачата е особено важна и спешна, ще се заема лично, въпреки че това ще ми отнеме всичкото време и ще ми коства много нерви и напрежение.
  4. Когато счета за целесъобразно, делегирам решаването на проблем не на прекия си подчинен, а на негов подчинен.
  5. Стремя се делегирам писмено наместо устно.
  6. При делегиран проблем е необходимо да се контролира не само крайния резултат, но и съдържанието на работата на всеки етап от достигането на целта, т.е. и междинните резултати.
  7. Когато писмено съм делегирал задача на пряк подчинен, считам че единствено той е отговорен за всичко.
  8. При възлагането на определена задача подчиненият в никакъв случай не трябва да забележи, че изпитвам безпокойство и съмнение в успешното ѝ изпълнение.
  9. При всяко делегиране е необходимо да се определят прецизно правата и отговорностите, които се предоставят, като по възможност това се прави писмено.
  10. При всяко делегиране предоставям на подчинения правото да се разпорежда вместо мен, но правата за санкциониране в случай на неизпълнение на дадените разпореждания запазвам за себе си.

Тест делегиране – ключ

Всеки отговор носи различен брой точки. За да няма фрустрирани, ще скрия точкуването и ще посоча само най-добрия отговор. Тълкуването на отговорите отнема повече от 30 минути дискусии с участниците в семинарите, описването им в настоящия пост би отнело прекомерно много време, без гаранция че Вашите потребности от разяснения ще бъдат удовлетворени.
На 1 въпрос – почти винаги; 2 – почти никога; 3 – почти никога; 4 – почти никога; 5 – често; 6 – понякога; 7 – почти никога; 8 – понякога; 9 – почти винаги; почти никога.

П.П.

Веднъж годишно Академия за лидери ™ организира открит семинар на тема „Делегиране“.

Вътрешнофирмените тренинги се договарят по удобство на страните.Вашият коментар