Управление на екип, мотивиране, осем стъпков модел за управление на конфликти

екип, мотивиране, конфликти, академия за лидери
 • 07.12.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
 • 0 888 013 888

описание на семинара

Семинарът осигурява възможности за придобиване на практически умения, know-how и самочувствие за „правилните“ действия при управление на екип, мотивиране, превенция и разрешаване на конфликти.

Трите основни теми в семинара са: управление на екип, мотивиране, конфликти. Практическите упражнения покриват ключови мениджърски умения за ръководене на екип, като: целеполагане, порицаване и награждаване. Представени са модели (шаблони), които да подпомагат мениджърите при усъвършенстването на уменията в реална бизнес среда. Тестовете осигуряват обратна информация за текущите разбирания и убеждения на участниците относно разглежданите в семинара теми. Управленските казуси по действителни ситуации поставят курсистите пред истински изпитания, но в безопасна среда

програма на семинара

 • 8:50 — 9:00  Регистрация на участниците
 • 9:00 — 11:00  Тема 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА:
  • екип – група – отдел
  • четирите стила на поведение
  • тест “Моят естествен комуникационен стил”
  • разпознаване и взаимодействие с различните стилове
  • трите основни инструмента за ефективно управление на екип
  • целеполагане – четири подхода
  • шаблон за целеполагане
  • тест „Умения за навременни и обосновани решения“ – разбор
  • ролеви игри и упражнения
  • управленски казус „Несправедливо наказан“ и анализ.
  • дискусии
 • 11:00 — 11:20  Почивка: чай, кафе, минерална вода, сладки, соленки
 • 11:20 — 13:00  Тема 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА (продължение):

  • метод “моркова и тоягата” срещу метод “само моркови”
  • изказване на похвала – предпоставки за ефективност
  • модел за изказване на ефективна похвала
  • упражнения с анализи
  • отправяне на порицание – базови правила, методика за градивно порицаване, аргументация за ефективността й
  • модел за отправяне на порицание
  • упражнения с анализи
  • дискусии
 • 13:00 PM — 14:00 PM  Обяд: тристепенно меню в класния ресторант на хотела
 • 14:00 — 15:40  Тема 3. МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА
  • защо е важно да мотивираме
  • комуникационни модели ПУВ, ПОЛЕКА
  • теории и модели за мотивацията: на очакванията, на Маслоу, Макгрегър, Алдерфер, Саин
  • поведенчески модели: рационално-икономически, социален, потребност от себеутрвърждаване, комплексен
  • презумпции, които ни пречат и фундаменталният проблем
  • 12 типа мениджърски грешки, демотивиращи служителите – ежедневно
  • мотивационен процес – блок-схема
  • тест „Резултати или взаимоотношения“ – разбор
  • 6 примера за действащи мотиватори
  • 6 правила за мотивиране
  • 5 препоръки при мотивиране на колеги.
  • дискусии
 • 15:40 — 16:00  Почивка: чай, кафе, минерална вода, сладки, соленки
 • 16:00 — 17:45  Тема 4. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ЕКИПА.  8-стъпков МОДЕЛ.
  • конфликт, признаци, ползи – вреди
  • оптимално ниво на конфликтност
  • тест „Умения за ръководене на хора“ – анализ
  • възгледи за конфликта
  • природа на конфликта и причини за възникване
  • признаци за предстоящи конфликти
  • източници на конфликт
  • видове конфликти според причината и резултата
  • стратегии за предотвратяване на конфликти
  • стратегии и методи за разрешаване на конфликти (превантивни, личностни, според целта)
  • стратегии при междуличностни конфликти
  • умения за разрешаване на конфликти
  • тест „Отношението ми към хората“ – анализ на двадесет ситуации от практиката с коментари
  • процес на решаване на конфликт
  • 8-стъпков модел за разрешаване на конфликти
  • управленски казус „Разрешаване на отсъствие през работно време“ и анализ
  • дискусии
  • обобщение
 • 17:45 — 18:00  Закриване и връчване на сертификатите

тренер


Владислав Цветанов, Ph.D
управление на растежа

цена

195 евро
включва: печатни материали, сертификат, тристепенен обяд, 2 кафе паузи

20 евро отстъпка
при повече участници от едно предприятие

участници в семинарите

СПОДЕЛИ
2023-12-718:002023-12-718:00Europe/Sofia Управление на екип, мотивиране, осем стъпков модел за управление на конфликти ул. „Будапеща“ 92, София
запиши събитието в календара си
минало събитие
3

Позвънете или се свържете с нас през контактната форма.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118