Управление на стреса и превенция. Техники за вземане на ключови решения. Модул 6

управление на стреса, академия за лидери оод
 • 26.09.2024
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Росарио“ 1, София
 • 0 888 013 888

описание на семинара

Управление на стреса и превенция. Вземане на ключови решения са теми, обособени в самостоятелен модул от програмата за разгръщане на управленския потенциал: “Академия за лидери – бизнес ръководители”.

Управлението на стреса има нарастващо значение за бизнес резултатите на фирмите поради кумулативния си ефект!  Постепенно с натрупване и сигурно, стресът влияе върху работоспособността и здравето на служителите, водейки до измерими във финансово отношение загуби, до проблеми в съхраняването и развитието на хората (в частност, до повишено текучество).

Стресът, на който всеки един от нас е подложен, продължава да нараства през XXI век.  Стресът няма да намалее от само себе си.  Необходимо е лично да предприемем мерки за превенция и управление на стреса!  Колкото по-рано, толкова по-добре за психическото и физическото ни здраве, за постиганите от нас резултати.  Познанието за източниците на стрес, начините по които ни въздействат, добрите практики за борба със стреса и техниките за превенция са част от темите на семинара.

Вземането на ключови решения, освен че е възможен източник на стрес, е управленско умение, което се явява ключова предпоставка както за личния ни мениджърски успех, така и за успеха на отдела (фирмата), която ръководим.  Семинарът “Управление на стреса и превенция.  Вземане на ключови решения.” представя: три модела за вземане на ключови решения; техники за повишаване на обективността на решението; управленски казуси за отработване на методиката, управленски казуси, тестове и водещ с 25-годишен опит.

съдържание на семинара

Тема 1: ТЕХНИКИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ
 • често допускани грешки при вземане на решения
 • конструктивност на подхода при вземане на бизнес решение (решаване на проблем / дилема)
 • 5-етапен модел
 • 6-етапен модел
 • 7-етапен модел
 • сравнителен анализ, избор на подходящ за мен модел
 • как на практика се вземат решения
 • степени на груповото решение
 • методи за вземане на групово решение
 • измерители за вземане на групо решение
 • техники за повишаване на обективността на решението
 • управленски казус „Кой да отсъства от работа“ и анализ
Тема 2. ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА ПРЕЗ XXI ВЕК
 • стрес и дистрес
 • 20 източника на стрес
 • как да открием нашите източници на дистрес
 • модел за отстраняване (напълно или в значителна степен) на източници на стрес
 • тест „Определяне личното ми равнище на стрес“
 • 3 направления на действие на дистреса върху нашето тяло
 • симптоми за наличие на стрес
 • последици от продължително въздействие на стреса за здравето ни
 • добри практики за борба с текущия стрес
 • оптимално ниво на стреса
 • 6 техники за борба със стреса от неуспех
 • 4 групи техники за борба със стреса от недостиг на време
 • техники за борба със стреса, породен от страх
 • тест “Заплашен/а ли съм от прегряване (burn out)?“
 • 7 техники за борба със стреса от драматични промени в личния живот

тренер

бизнес консултант, Академия за бизнес Лидери, консултации

Владислав Цветанов, Ph.D
управление на растежа

цена

195 евро
включва: печатни материали, сертификат, тристепенен обяд, 2 кафе паузи

20 евро отстъпка
при повече участници от едно предприятие

участници в семинарa

СПОДЕЛИ
2024-9-2618:002024-9-2618:00Europe/Sofia Управление на стреса и превенция. Техники за вземане на ключови решения. Модул 6 ул. „Росарио“ 1, София
запиши събитието в календара си

регистрация

* Fields are required
Вече сте се записали за това събитие.

Позвънете или се свържете с нас през контактната форма.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118