Мотивиране на екипа. Управление на конфликти: 8-стъпков модел. Модул 3

мотивиране на екипа, академия за лидери оод
 • 20.06.2024
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Росарио" 1, София
 • 0 888 013 888

описание на семинара

Мотивиране на екипа и Управление на конфликтите са самостоятелен модул от програмата за разгръщане на управленския потенциал: “Академия за лидери – бизнес ръководители”.

На фона на демографския срив в България – 27% спад в населението до 2060 г., мотивирането, задържането на членовете на екипа, превенцията и разрешаването на конфликти се превръщат в задачи с нарастващо значение за всеки успешен мениджър.

Сред разгледаните теми са: ангажиране на екипа, динамика на мотиваторите в съответствие с развитието на служителя, подходи и стратегии за разрешаване на конфликти, превенция на конфликтите и др.

Тестът предоставя обратна информация за текущите убеждения на участниците и определя основни насоки за бъдещо самоусъвършенстване.  Упражненията и казусите, заимствани от реалния бизнес, поставят  предизвикателства пред курсистите, но в условията на безопасна среда… На семинара “Мотивиране на екипа и Управление на конфликтите…”  ще имате възможност да получите обратна информация за използваните във Вашата фирма прийоми и вероятното тяхно средносрочно въздействие върху мотивацията на служителите…

 

съдържание на семинара

Тема 1: АНГАЖИРАНОСТ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА
 • ангажираност и/или мотивиране
 • фактори влияещи върху ангажираността на служителите
 • индикатори за измерване ангажираността и мотивацията
 • методи за измерване на ангажираността, мотивацията и удовлетвореността на членовете на екипа
 • вътрешна и външна мотивация
 • модел ПУВ
 • теории и модели за мотивацията на служителите
 • поведенчески модели
 • погрешни мениджърски презумпции
 • фундаменталният проблем
 • 12 типа мениджърски грешки, демотивиращи служителите – ежедневно
 • мотивационен процес – блок-схема
 • тест „Резултати или взаимоотношения“ – разбор
 • 6 примера за действащи мотиватори
 • 6 правила за мотивиране
 • 5 препоръки при мотивиране
Тема 2. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ЕКИПА.  8-стъпков МОДЕЛ.
 • конфликт: определение, ползи, вреди
 • оптимално ниво на конфликтност
 • природа и източници на конфликт
 • признаци за назряващ конфликт
 • видове конфликти според причината и резултата
 • казус “Президент срещу премиер”
 • стратегии за превенция
 • стратегии и методи за разрешаване на конфликти
 • стратегии при междуличностни конфликти
 • умения за разрешаване на конфликти
 • подходи при разрешаване на конфликти
 • тест “Моят настоящ стил за разрешаване на конфликти“
 • процес на решаване на конфликт
 • 8-стъпков модел за разрешаване на конфликти
 • управленски казус „Разрешаване на отсъствие за търсене на нов работодател“ с анализ

тренер

бизнес консултант, Академия за бизнес Лидери, консултации

Владислав Цветанов, Ph.D
управление на растежа

цена

195 евро
включва: печатни материали, сертификат, тристепенен обяд, 2 кафе паузи

20 евро отстъпка
при повече участници от едно предприятие

участници в семинарa

СПОДЕЛИ
2024-6-2018:002024-6-2018:00Europe/Sofia Мотивиране на екипа. Управление на конфликти: 8-стъпков модел. Модул 3 ул. „Росарио" 1, София
запиши събитието в календара си

регистрация

* Fields are required
Вече сте се записали за това събитие.
Приоритизиране и делегиране. Модул 4
 • 10.07.2024
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Росарио“ 1, София
Преговори: психология, тактики, стратегии и модел
 • 10.10.2024
 • 09:00 до 18:00
 • Парк хотел "Витоша", ул. „Росарио” 1, София

Позвънете или се свържете с нас през контактната форма.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118