Ефективна комуникация „ръководител – служител“. Модул 1

ефективна комуникация, комуникационни умения, академия за лидери оод
 • 09.05.2024
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Росарио“ 1, София
 • 0 888 013 888

описание на семинара

Многонационално изследване на Center for Creative Leadership установява, че най-често посочваният от самите мениджъри проблем пред постигането на високи резултати е неефективната комуникация “ръководител – служител”.

Пример:

Управител към мениджърите по време на оперативка:

– За другата седмица имате задача да предложите мерки за повишаване на качеството. Ясно ли е заданието?

Всички присъстващи кимат утвърдително.

След 7 дни мениджър “Снабдяване” предлага за в бъдеще да закупуват по-скъпи материали за производството, с по-добри характеристики, които обаче ще оскъпят крайните продукти и услуги на фирмата с 13%. Мениджър “Логистика и дистрибуция” защитава идеята да увеличат дела на доставките с куриер, което ще повиши сумарните транспортни разходи с 4%.

Управителят всъщност бил получил оплакване от съсед по повод неучтиво обслужване от продавач-консултант в един от обектите на фирмата и искал да се повиши качеството на обслужване на клиентите.

Замислете се, колко често се случва във Вашата фирма възлагащият задачата да има едно предвид, а получаващият – нещо значително по-различно?

Ето това е пример за неефективна комуникация “ръководител – служител”. Цитираното по-горе изследване установило, че тя е по-голям проблем от неумелото делегиране, лошото приоритизиране и системното просрочване на крайни срокове от страна на мениджърите.

Ефективна комуникация “ръководител-служител” е самостоятелен модул от програмата за разгръщане на управленския потенциал: “Академия за лидери – бизнес ръководители”.  Ефективната комуникация между ръководители и служители се счита за ключова предпоставка както за растежа на фирмата (отдела), така и за укрепване на екипния дух, повишаване на мотивацията и подобряване на микроклимата във фирмата. Комуникационните умения са вероятно най-подценяваният инструмент в мениджърската практика…

Семинарът Ефективна комуникация “ръководител-служител” покрива пет основни теми: комуникацията като процес; вербална, паравербална и невербална комуникация; повишена ефективност при имейл комуникация; ефективна комуникация по телефона; ефективна комуникация.  Тестовете осигуряват обратна информация за текущите убеждения на участниците относно комуникационните умения.  Упражненията и ролевите игри, заимствани от бизнес живота в България, поставят курсистите пред реални изпитания, но в безопасна среда

програма на семинара

Тема 1: КОМУНИКАЦИЯТА КАТО ПРОЦЕС
 • елементи и етапи на комуникационния процес (два модела)
 • най-често допусканата грешка в комуникацията „ръководител-служител“
 • първото впечатление и действителността
 • съзнание и подсъзнание, емоции и разум
 • кога да изисквам обратна връзка
 • моделът ПУВ
 • матрица на стартовите ситуации и стратегии
Тема 2: ВЕРБАЛНА, ПАРАВЕРБАЛНА, НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
 • как да въздействам чрез езика на тялото
 • как да ги накарам да ме слушат
 • правила за ефективна вербална комуникация
 • трите Аз-а на Е.Бернщайн
 • правилни и погрешни комуникационни вериги
 • типове служители според начина на възприемане на информация
 • тест „Какъв е моят естествен стил на поведение“
 • препоръки за взаимодействие с различни стилове на поведение
 • оценка на собствения комуникационен стил
Тема 3: ПОВИШЕНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ИМЕЙЛ КОМУНИКАЦИЯ
 • особености на имейл комуникацията
 • предимства и недостатъци
 • препоръчителни ситуации за употреба
 • добри практики за ефективна писмена комуникация
Тема 4: ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНА
 • специфични характеристики на телефонните комуникации
 • добри практики при входящи разговори от служители
 • паравербални и невербални техники
 • добри практики при изходящи разговори към служители
 • времетраене, цел, логически конструкции на изреченията,
 • три типа телефонни разговори
 • тест „Какъв е моят естествен комуникационен стил“
Тема 5: ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ
 • динамика на вътрешно фирмената комуникационна проводимост
 • формула за изчисляване на възможните комуникационни връзки в отдела / фирмата
 • роля и значение на ефективната комуникация за фирмения успех
 • как да оценя вътрешно фирмената комуникация
 • как да (не)използвам властта и авторитета за повишаване на ефективността на комуникацията
 • подходи за подобряване на комуникационната ефективност и комуникационните умения

тренер

Бизнес консултант по управление на растежа на фирмата Владислав Цветанов

Владислав Цветанов, Ph.D
управление на растежа

цена

195 евро
включва: печатни материали, сертификат, тристепенен обяд, 2 кафе паузи

20 евро отстъпка
при повече участници от едно предприятие

участници в семинарa

СПОДЕЛИ
2024-5-918:002024-5-918:00Europe/Sofia Ефективна комуникация „ръководител – служител“. Модул 1 ул. „Росарио“ 1, София
запиши събитието в календара си
минало събитие
6

Позвънете или се свържете с нас през контактната форма.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/academy/public_html/konsultacii.eu/wp-content/themes/consulting/vc_templates/vc_gallery.php on line 118