Ефективна комуникация и управление на конфликти

 • 08.06.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Росарио“ 1, Парк хотел "Витоша", София
ефективна комуникация, академия за лидери

Бизнес растеж – как да го постигнем

 • 19.09.2023
 • 9:00 до 18:00
 • Интерпред, бул. „Драган Цанков“ 36, София
бизнес растеж - как да го постигнем, академия за лидери

Реинженеринг на бизнес процеси

 • 26.09.2023
 • 9:15 до 17:45
 • ул. „Будапеща“ 92, София
реинженеринг, бизнес процеси, оптимизиране, анализиране

Академия за лидери – бизнес ръководители, 8-модулна програма за разгръщане на управленския потенциал

 • 05.09.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
академия за лидери - бизнес ръководители

Преговори с доставчици: стратегии, тактики, психология

 • 03.10.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
преговори с доставчици, академия за лидери оод

Обществени поръчки за изпълнители

 • 30.03.2022
 • 9:15 до 17:30
 • ул. „Стара планина“ 6, х-л "Бест Уестърн", София
Обществени поръчки, академия за лидери оод
минало събитие
4

Търговско право за мениджъри закупчици и доставчици

 • 06.04.2021
 • 9:15 до 17:30
 • ул. „Стара планина“ 6, х-л "Бест Уестърн", София
правни консултации, академия за лидери
минало събитие
4

Лидерство. Лидерски практики и стилове. Изграждане на доверие. Модул 8

 • 26.10.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
лидерство и лидерски стилове, академия за лидери оод

Управление на екип и управление на отдел / дирекция. Модул 7

 • 19.10.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
управление на екип, академия за лидери оод

Управление на стреса и превенция. Техники за вземане на ключови решения. Модул 6

 • 12.10.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
управление на стреса, академия за лидери оод

регистрация

* Маркираните полета са задължителни
×
Вече сте се записали за това събитие.