Ефективна комуникация и управление на конфликти

 • 08.06.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Росарио“ 1, Парк хотел "Витоша", София
ефективна комуникация, академия за лидери
минало събитие
6

Психология на цените и как да печелим повече с „правилна“ ценова стратегия

 • 12.09.2023
 • 19:00 до 20:40
 • УЕБИНАР
ценова стратегия, академия за лидери
минало събитие
38

Бизнес растеж – как да го постигнем

 • 19.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • Интерпред, бул. „Драган Цанков“ 36, София
бизнес растеж - как да го постигнем, академия за лидери
минало събитие
7

Реинженеринг на бизнес процеси

 • 26.09.2023
 • 09:15 до 17:45
 • ул. „Будапеща“ 92, София
реинженеринг, бизнес процеси, оптимизиране, анализиране
минало събитие
5

Ефективен мениджър – тайните на по-високите резултати

 • 10.10.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
ефективен мениджър, лидер, академия за лидери
минало събитие
5

Телефонни продажби и ефективни телефонни комуникации

 • 17.10.2023
 • 09:15 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
телефонни продажби, академия за лидери
минало събитие
7

Усъвършенстване на продажбени умения: техники и ключови стратегии за “класическите” продажби

 • 24.10.2023
 • 09:15 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
продажби-продажбени умения - академия за лидери
минало събитие
8

Преговори с доставчици: стратегии, тактики, психология

 • 03.11.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
преговори с доставчици, академия за лидери оод
минало събитие
4

Лидерски умения за успешна мениджърска кариера

 • 05.12.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
мениджърска кариера, лидери, мениджъри - лидерски умения - Академия за лидери, бизнес консултант
минало събитие
6

Управление на екип, мотивиране, осем стъпков модел за управление на конфликти

 • 07.12.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
екип, мотивиране, конфликти, академия за лидери
минало събитие
3

Търговско право за мениджъри закупчици и доставчици

 • 02.04.2024
 • 09:15 до 17:30
 • ул. „Стара планина“ 6, х-л "Бест Уестърн", София
правни консултации, академия за лидери
минало събитие
4

Обществени поръчки за изпълнители

 • 08.04.2024
 • 09:15 до 17:30
 • ул. „Стара планина“ 6, х-л "Бест Уестърн", София
Обществени поръчки, академия за лидери оод
минало събитие
4

регистрация

* Маркираните полета са задължителни
×
Вече сте се записали за това събитие.