Семинари

Търговско право за мениджъри закупчици и доставчици

 • 06.04.2021
 • 9:15 до 17:30
 • ул. „Стара планина“ 6, х-л "Бест Уестърн", София
правни консултации, академия за лидери
минало събитие
4

Обществени поръчки за изпълнители

 • 30.03.2022
 • 9:15 до 17:30
 • ул. „Стара планина“ 6, х-л "Бест Уестърн", София
Обществени поръчки, академия за лидери оод
минало събитие
4

Ефективна комуникация „ръководител – служител“. Модул 1

 • 12.01.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
ефективна комуникация, комуникационни умения, академия за лидери оод
минало събитие
4

Ключовите мениджърски умения: целеполагане – поощряване – извинение – санкциониране. Модул 2

 • 19.01.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
ключовите мениджърски умения, академия за лидери ООД
минало събитие
5

Мотивиране на екипа. Управление на конфликти: 8-стъпков модел. Модул 3

 • 26.01.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
мотивиране на екипа, академия за лидери оод
минало събитие
8

Приоритизиране и делегиране. Модул 4

 • 02.02.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
приоритизиране и делегиране, академия за лидери оод
минало събитие
4

Управление на времето. Планиране на дейностите. Ефективни оперативки. Модул 5

 • 09.02.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
управление на времето, планиране, академия за лидери оод
минало събитие
4

Управление на стреса и превенция. Техники за вземане на ключови решения. Модул 6

 • 16.02.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
управление на стреса, академия за лидери оод
минало събитие
5

Управление на екип и управление на отдел / дирекция. Модул 7

 • 23.02.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
управление на екип, академия за лидери оод
минало събитие
9

Лидерство. Лидерски практики и стилове. Изграждане на доверие. Модул 8

 • 01.03.2023
 • 9:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
лидерство и лидерски стилове, академия за лидери оод
минало събитие
7

Реинженеринг на бизнес процеси

 • 09.03.2023
 • 9:15 до 17:45
 • ул. „Будапеща“ 92, София
реинженеринг, бизнес процеси, оптимизиране, анализиране
минало събитие
5

Бизнес растеж – как да го постигнем

 • 15.03.2023
 • 9:15 до 17:30
 • Интерпред, бул. „Драган Цанков“ 36, София
бизнес растеж - как да го постигнем, академия за лидери
минало събитие
7

регистрация

* Маркираните полета са задължителни
×
Вече сте се записали за това събитие.