Ефективна комуникация и управление на конфликти

 • 08.06.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Росарио“ 1, Парк хотел "Витоша", София
ефективна комуникация, академия за лидери
минало събитие
6

Академия за лидери – бизнес ръководители, 8-модулна програма за разгръщане на управленския потенциал

 • 05.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
академия за лидери - бизнес ръководители
минало събитие
10

Ефективна комуникация „ръководител – служител“. Модул 1

 • 07.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
ефективна комуникация, комуникационни умения, академия за лидери оод
минало събитие
4

Психология на цените и как да печелим повече с „правилна“ ценова стратегия

 • 12.09.2023
 • 19:00 до 20:40
 • УЕБИНАР
ценова стратегия, академия за лидери
минало събитие
38

Ключовите мениджърски умения: целеполагане – поощряване – извинение – санкциониране. Модул 2

 • 14.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
ключовите мениджърски умения, академия за лидери ООД
минало събитие
5

Бизнес растеж – как да го постигнем

 • 19.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • Интерпред, бул. „Драган Цанков“ 36, София
бизнес растеж - как да го постигнем, академия за лидери
минало събитие
7

Мотивиране на екипа. Управление на конфликти: 8-стъпков модел. Модул 3

 • 21.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
мотивиране на екипа, академия за лидери оод
минало събитие
8

Реинженеринг на бизнес процеси

 • 26.09.2023
 • 09:15 до 17:45
 • ул. „Будапеща“ 92, София
реинженеринг, бизнес процеси, оптимизиране, анализиране
минало събитие
5

Приоритизиране и делегиране. Модул 4

 • 28.09.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
приоритизиране и делегиране, академия за лидери оод
минало събитие
4

Управление на времето. Планиране на дейностите. Ефективни оперативки. Модул 5

 • 05.10.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
управление на времето, планиране, академия за лидери оод
минало събитие
4

Ефективен мениджър – тайните на по-високите резултати

 • 10.10.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
ефективен мениджър, лидер, академия за лидери
минало събитие
5

Управление на стреса и превенция. Техники за вземане на ключови решения. Модул 6

 • 12.10.2023
 • 09:00 до 18:00
 • ул. „Будапеща“ 92, София
управление на стреса, академия за лидери оод
минало събитие
5

регистрация

* Маркираните полета са задължителни
×
Вече сте се записали за това събитие.